Afrika Platform viert tienjarig bestaan

(06-12-2016) Het Afrika Platform van de AUGent bestaat tien jaar. Op 8 december 2016 vindt in Het Pand het symposium 'Celebrating partnership with Africa: Demonstrating the value of international collaboration on teaching and research' plaats.

Het Gents Afrika Platform (GAP) werd is van onderuit gegroeid, als een netwerk van Afrika-experts aan de UGent en de geassocieerde hogescholen. Het begon met enkele taal- en cultuurwetenschappers, biologen en artsen, maar groeide vrij snel uit tot een universiteitsbreed netwerk.

Samenwerking stimuleren is de essentie van het Afrika Platform: het wil disciplines die iets met Afrika te maken hebben samenbrengen en met elkaar confronteren, zodat ze elkaar inspireren en verrijken. Momenteel zijn meer dan 300 onderzoekers aan de AUGent met Afrika bezig. Elke faculteit en elke geassocieerde hogeschool heeft er minstens één.

Het Afrika Platform bevordert de onderzoekssamenwerking met Afrikaanse instellingen en de netwerking tussen AUGent-onderzoekers. Het organiseert een jaarlijks symposium en publiceert het wetenschappelijke tijdschrift Afrika Focus. Daarnaast fungeert het steeds meer als aanspreekpunt voor de buitenwereld, zowel in Afrika als in België. Het stelt zijn wetenschappelijke expertise ter beschikking van bedrijven, overheden, ngo’s, media, kunstencentra en musea, de sociaal-culturele sector enzovoort. Elk jaar trekken ook zowat 200 studenten van de UGent en de geassocieerde hogescholen naar Afrika om er een stage of veldwerk te doen. Het Afrika Platform helpt hen op weg met praktische informatie en een uitgebreid netwerk van contacten.