Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe zijn kandidaten in tweede stemcyclus

(31-05-2017) In de tweede stemcyclus van de rector- en vicerectorverkiezingen aan onze universiteit hebben Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe zich kandidaat gesteld. Vandaag om 12 uur was de deadline voor het indienen van de kandidaturen.

Op maandag 19 juni 2017 (8 uur) start de eerste stemronde van de tweede cyclus. Het huidige verkiezingsreglement blijft van kracht. Zo dienen de kandidaten op te komen als duo, en binnen elk duo moet er een genderevenwicht zijn. Zowel personeelsleden als studenten kunnen aan de stemming deelnemen. Het duo dat een tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, is na benoeming door de raad van bestuur verkozen.

Kandidaten

  • Rik Van de Walle is kandidaat-rector. Hij is sinds 2012 decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent. Sinds 2014 leidt Rik Van de Walle ook de vakgroep Elektronica en Informatiesystemen; hij is tevens lid van de raad van bestuur van imec.
  • Mieke Van Herreweghe is kandidaat-vicerector. Sinds 2012 is ze hoogleraar Engelse taalkunde aan de UGent. Haar expertise focust op de verwerving van het Engels als vreemde taal en de historische aspecten van het Engels, alsook de Vlaamse Gebarentaal.

Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe:

“We willen vooral verbinden en samenbrengen. Na heel wat wikken en wegen, en uitgaande van onderling vertrouwen dat stap voor stap werd opgebouwd, zijn we tot een gezamenlijk programma gekomen dat de belangrijkste elementen van onze oorspronkelijke programma's omvat en waar we met z'n allen ten volle achter staan. We zijn ervan overtuigd dat de realisatie van dit programma een heel goede zaak zou zijn voor onze universiteit en voor de UGent'ers.”
 “De uitdrukkelijke wens – van ons en van velen – om visies samen te brengen, verbinding na te streven en een ambitieus project te realiseren, leidt tot de vraag om het rectorale team te verbreden. We pleiten ervoor om onze universiteit de mogelijkheid te bieden om extra leden binnen het rectorale team aan te stellen (wat in andere Vlaamse universiteiten overigens al lang mogelijk is)."
"We willen een dynamische universiteit, die belang hecht aan maatschappelijke betrokkenheid en vertrouwen. Een universiteit waarin medewerkers en studenten niet alleen durven te denken, maar ook leren en mógen durven. Met aandacht voor pluralisme, zorgzaamheid, transparantie en een gemoderniseerd bestuursmodel.”

Communicatie

Het programma waarmee Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe naar de kiezer trekken is te vinden via rikenmieke.ugent.be In de aanloop naar de eerste stemronde zullen alle stemgerechtigde studenten en personeelsleden gerichte communicatie van de kandidaten ontvangen. Ook ontvangen alle personeelsleden en studenten binnenkort een extra editie van de personeels- of studentennieuwsbrief waarin de kandidaten concreet ingaan op hun visie op de toekomst van de UGent.

Zowel stemgerechtigden als niet-stemgerechtigden kunnen de communicatie uiteraard ook volgen via het intranet, Minerva en de verkiezingswebsite van de UGent.