Korneel Rabaey en Ernst Koster onderscheiden als Laureaten door KVAB

(25-11-2016) De professoren Korneel Rabaey (vakgroep Biochemische en Microbiële Technologie) en Ernst K¨oster (vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie) zijn door de KVAB uitgeroepen tot Laureaten.

Professor Korneel Rabaey wordt onderscheiden als Laureaat van de Klasse Technische Wetenschappen, professor Ernst Koster als Laureaat van de Klasse Menswetenschappen.

Deze onderscheidingen zijn een van de meest prestigieuze prijzen die de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten ieder jaar uitreikt. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Openbare Vergadering van de KVAB op 10 december 2016. Drie wetenschappers en een kunstenaar worden onderscheiden.