Geen 2/3de-meerderheid in vijfde ronde rector- en vicerectorverkiezing: kiesprocedure versneld hernomen

(12-05-2017) In de vijfde ronde van de rector- en vicerectorverkiezingen aan de UGent heeft geen van beide kandidaat-duo’s de vereiste tweederdemeerderheid behaald.

Vanaf maandag 29 mei 2017 wordt de kiesprocedure hernomen. De stemrondes zullen elkaar sneller opvolgen.

Vijfde stemronde

Het kandidaat-duo Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe behaalt in de vijfde stemronde 58,10% van de stemmen. Het duo Guido Van Huylenbroeck en Sarah De Saeger behaalt 32,57%.

Evolutie van de resultaten van de stemrondes:

Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe

Guido Van Huylenbroeck en Sarah De Saeger
1e ronde 57,76% 36,20%
2e ronde 59,62% 35,94%
3e ronde 58,18% 35,95%
4e ronde 58,69% 34,11%
5e ronde 58,10% 32,57%

 

Verkiezingsuitslag vijfde rondeIn de vijfde stemronde heeft een recordaantal UGent’ers gestemd. Zo heeft 80% van de professoren (ZAP), 48% van de assistenten (AAP) en 64% van het administratief en technisch personeel (ATP) zijn stem uitgebracht. 24% van de studenten bracht hun stem uit. Het aantal blanco stemmen stijgt naar 9,32 %.

De verkiezingsuitslag van de vijfde stemronde per geleding uitgesplitst.

Nieuwe kiescyclus

Vanaf maandag 29 mei 2017 start een nieuwe kiesprocedure in verkorte vorm. Hetzelfde kiesreglement blijft gelden.

Kandidaten dienen op te komen als duo, en binnen elk duo moet er een genderevenwicht zijn. Zowel personeelsleden als studenten mogen stemmen.

Het duo dat een tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, is na benoeming door de Raad van Bestuur verkozen. 

Nieuwe kandidaten kunnen zich melden vanaf maandag 29 mei (9u) tot woensdag 31 mei (12u).
  • De eerste stemronde: maandag 19 juni (8u) tot dinsdag 20 juni (8u)
  • De tweede stemronde: woensdag 21 juni (8u) tot donderdag 22 juni (8u)
  • De derde stemronde: vrijdag 23 juni (8u) tot zaterdag 24 juni (8u)
  • De vierde stemronde: maandag 26 juni (8u) tot dinsdag 27 juni (8u)
  • De vijfde stemronde: woensdag 28 juni (8u) tot donderdag 29 juni (8u)