Deelnemers gezocht voor onderzoek seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld bij vrouwen met een beperking

(05-07-2017) Onderzoeker dr. Tina Goethals van de vakgroep Orthopedagogiek van de UGent zoekt vrouwen met een beperking die hun ervaringen, hoe klein of groot ook, omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld willen delen.

Dit kadert in een onderzoeksopdracht van de Vlaamse overheid naar de prevalentie en kenmerken van seksueel ongewenst gedrag bij vrouwen en meisjes met een beperking.

Uw deelname en de onderzoeksresultaten worden vertrouwelijk behandeld en krijgen een geanonimiseerde vertaling in het onderzoeksrapport. Neem deel via de  vragenlijst, inspireer beleidsmakers om gepaste maatregelen te nemen en draag op die manier bij aan onze kennis over deze thematiek.

Doelgroep

  • Vrouwen met een beperking in Vlaanderen

Vakgroep of dienst

Vakgroep Orthopedagogiek
Tina Goethals
http://www.ugent.be/seksueelgeweld

09 331 03 05