Kom naar publiekslezing Peter Piot ‘Mensenrechten als motor voor mondiale gezondheid’

(16-11-2016) De UGent kent dit jaar de Amnesty International Leerstoel toe aan professor Peter Piot voor zijn belangrijke rol in het realiseren van het wereldwijde recht op gezondheid.

De publiekslezing Mensenrechten als motor voor mondiale gezondheid vindt plaats op dinsdag 22 november om 20 uur in de Theaterzaal van het Kunstencentrum Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23, Gent. Na de lezing volgt een vraag-en-antwoordsessie met het publiek. Gastvrouw is professor Eva Brems van de vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht (Human Rights Centre) van de Universiteit Gent.

Gratis tickets via vooruit.be

Op 23 november 2016 geeft Peter Piot het gastcollege 'Are we prepared for the next epidemic?' aan studenten Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de UGent. Dit gastcollege zal live te volgen zijn via https://icto.ugent.be/nl/node/5411

Strijd tegen hiv en aids

Peter Piot is wellicht het bekendst voor zijn voortrekkersrol in de strijd tegen aids. Eerst, in het begin van de jaren negentig, als voorzitter van de International AIDS Society en directeur van de aidsprogramma’s van de Wereldgezondheidsorganisatie. Enkele jaren later, in 1994, stond Piot mee aan de wieg van UNAIDS. Als directeur van het VN-agentschap wierp hij zich op als hét boegbeeld van de wereldwijde strijd tegen HIV. Van 1995 tot 2008 was hij naast directeur van UNAIDS ook assistent-secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Peter Piot was ook de medeontdekker van het ebolavirus in 1976, twee jaar nadat hij als arts was afgestudeerd aan de Universiteit Gent. Hij hielp in het toenmalige Zaïre de eerste ebola-epidemie bedwingen. In 1980 behaalde hij een doctoraat in de microbiologie aan de Universiteit Antwerpen.

Niet alleen leverde Piot baanbrekend wetenschappelijk onderzoek naar onder meer het ebolavirus en hiv, hij probeerde ook om zoveel mogelijk mensen toegang te verschaffen tot geneesmiddelen tegen hiv. Daarbij had hij oog voor de strijd tegen sociale ongelijkheid, discriminatie en stigmatisering. Bekommernis om mensenrechten was altijd onlosmakelijk verbonden met zijn wetenschappelijke werk.

Peter Piot werkte als professor microbiologie en openbare gezondheid onder meer voor het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen, de VUB, de universiteit van Nairobi en als senior fellow aan de University of Washington en de Bill & Melinda Gates Foundation. Momenteel is hij directeur van de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Van 2007 tot 2014 was hij voorzitter van de Koning Boudewijnstichting.

Peter Piot heeft meer dan 580 wetenschappelijke artikelen en 17 boeken op zijn naam staan, waaronder zijn autobiografie ‘Geen tijd te verliezen. Van ebola tot aids: een leven lang strijd tegen infectieziekten’ (2012).

Amnesty Leerstoel aan de UGent

De UGent kent elk jaar de Amnesty International Leerstoel toe aan een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het vlak van de mensenrechten. Zo werden reeds de volgende laureaten gehuldigd:

  • 2015- Dave Eggers

Dave Eggers is een gerenommeerd Amerikaans auteur en uitgever van het invloedrijke literaire magazine McSweeney’s. Zijn alom bejubelde boek De Cirkel (2013) geeft een beangstigend beeld van hoe de technologie en sociale media de toekomst kunnen domineren. Eggers spiegelt ons een maatschappij voor waarin de grenzen van de privacy onherroepelijk overschreden worden. In al zijn creaties schenkt Eggers aandacht aan het belang van rechtvaardigheid en de gevolgen van onrecht, zowel in onze Westerse democratieën als in de rest van de wereld.

Eggers is ook de drijvende kracht achter 826 Valencia, een initiatief dat kinderen stimuleert om te schrijven, en Voice of Witness, een oral history-project dat een stem geeft aan slachtoffers van sociaal onrecht. Dit laatste initiatief inspireerde hem voor de titel van de lezing.

Foto’s: https://beeld.ugent.be/nl/fotoalbum/leerstoel-amnesty-international-2015

  • 2014 - Clive Stafford Smith

De rol van de Brits-Amerikaanse burgerrechtenadvocaat Clive Stafford Smith in de verdediging van de mensenrechten wereldwijd is van onschatbare waarde.

Clive Stafford Smith is een strijdvaardig tegenstander van de doodstraf in de Verenigde Staten. Al 30 jaar lang bijt hij zich vast in doodstrafdossiers, waardoor hij erin slaagde om de onschuld van verschillende terdoodveroordeelden te bewijzen.

Zijn boeken gaan over de doodstraf, foltering en juridische blunders in de rechtszaal.

Ter ondersteuning van zijn strijd tegen de doodstraf en andere mensenrechtenschendingen stichtte hij ‘Reprieve’, een organisatie die juridische bijstand geeft aan mensen die beschuldigd worden van zware misdrijven maar geen geld hebben voor een advocaat. Net in die zaken wordt het recht op een eerlijk proces immers vaak met de voeten getreden.

Foto’s: https://beeld.ugent.be/nl/fotoalbum/leerstoel-amnesty-international-2014

  •  2013 - Solange Habonimana

De rol van de Burundese mensenrechtenactiviste mevrouw Solange Habonimana in de verdediging van mensenrechten in Burundi is aanzienlijk:
ze ijvert op verschillende niveaus voor een veiliger en democratischer land.

Als woordvoerster van vrouwenorganisaties strijdt ze tegen geweld op vrouwen en tracht hun economische en sociale status te verbeteren.

Solange Habonimana overleed op zondag 15 september 2013 in haar thuisland Burundi.

Foto’s: https://beeld.ugent.be/nl/fotoalbum/leerstoel-amnesty-international-2013

  • 2012 - Mr Thomas Hammarberg

Thomas Hammarberg was van 2006 tot 2012 mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa. Voordien werkte hij als expert mensenrechten voor de Zweedse overheid en internationale instellingen, en als secretaris-generaal van onder meer Amnesty International.

in zijn functie volgde Thomas Hammarberg kritisch en nauwgezet het mensenrechtenbeleid van de lidstaten van de Raad van Europa. Hij is een voorbeeld voor eenieder die in mensenrechten gelooft. Thomas Hammarberg streeft er steeds naar de kloof te dichten tussen politieke retoriek over mensenrechten en de effectieve implementatie ervan. Voor hem drukken mensenrechten idealen uit die kunnen worden waargemaakt. Hij verdedigt met vuur het belang van mensenrechten als houvast om moeilijke beleidskeuzes te maken. Bovendien schetst hij met kennis van zaken de uitdagingen waar we allen voor staan om van mensenrechten een realiteit te maken voor iedereen.

Foto’s: https://beeld.ugent.be/nl/fotoalbum/leerstoel-amnesty-international-2012

  • 2011 - Zr. Jeanne Devos

Zuster Jeanne Devos stichtte in 1985 de Nationale Beweging voor Huispersoneel. 25 jaar later telde de beweging twee miljoen leden. Huisarbeidsters komen er samen op voor hun rechten en zetten zich samen in voor de erkenning van huisarbeid als volwaardig werk. Voordat ze de Nationale Beweging voor Huispersoneel oprichtte speelde zuster Jeanne Devos een sleutelrol in de studentenbeweging in India, en in heel Azië.

Zuster Jeanne Devos ontving talrijke erkenningen voor haar invloedrijk werk. Zo werd ze in 2005 genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.

Foto’s: https://beeld.ugent.be/nl/fotoalbum/leerstoel-amnesty-international-2011

  • 2010 - Dr. Luis Moreno-Ocampo

Dr. Luis Moreno-Ocampo, sinds 2003 hoofdaanklager bij het Internationaal Strafhof in Den Haag is bevoegd om over de gehele wereld misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en genocide te onderzoeken en te vervolgen. Op deze manier levert hij een belangrijke bijdrage in de strijd tegen straffeloosheid voor de meest ernstige mensenrechtenschendingen. Ook in zijn thuisland Argentinië streed dr. Moreno-Ocampo voor gerechtigheid voor de slachtoffers van zware mensenrechtenschendingen.

In de jaren 1980 speelde hij als aanklager een sleutelrol in de baanbrekende processen tegen leden van het voormalige militaire bewind. Daarnaast was hij actief op het vlak van corruptiebestrijding.

Foto’s: https://beeld.ugent.be/nl/fotoalbum/leerstoel-amnesty-international-2010

  • 2009 - Prof. dr. Nawal El Saadawi

Prof. dr. Nawal El Saadawi, schrijfster, arts en vrouwenrechtenactiviste verzet zich tegen genitale vrouwenverminking en huiselijk geweld tegen vrouwen en is (mede)stichtster van de “Arab Association for Human Rights” en de “Arab Women’s Solidarity Association”. Als schrijfster van vele werken over vrouwenrechten en de islam heeft ze al tal van literaire prijzen ontvangen.