Alle UGent'ers kunnen voortaan telewerken

(23-12-2016) Vanaf 1 januari is het richtinggevend kader rond telewerken van toepassing op alle werknemers van de UGent.

De UGent heeft een richtinggevend kader uitgewerkt voor telewerk. Centraal staat de gedachte dat de leidinggevende, de medewerkers en het team, het best geplaatst zijn om invulling te geven aan telewerk en in onderling overleg afspraken vast te leggen. Geen vast stramien van regels, maar een aantal ankerpunten binnen het team.

De UGent koos voor een geleidelijke invoering van telewerk. 2016 vormde een scharnierjaar, en vanaf 1 januari 2017 komen alle personeelsleden met telewerkbare taken in aanmerking voor telewerk.

De universiteit ziet telewerk als een belangrijk onderdeel van Anders Werken, een organisatieverandering die staat voor de nieuwe waarden van vertrouwen, verantwoordelijkheid, verbondenheid en vrijheid die een belangrijke plaats krijgen in het personeelsbeleid van de UGent. 

Info