Tweede stemronde voor verkiezingen rector en vicerector

(21-04-2017) Bij de eerste stemronde van de rector- en vicerectorverkiezingen aan onze universiteit haalde geen van de duo's de vereiste tweederdemeerderheid van de stemmen. Van woensdag 26 tot vrijdag 28 april 2017 vindt een tweede stemronde plaats.

Het kandidatenduo dat dan een tweederdemeerderheid van de stemmen haalt, is verkozen.

Rector Anne De Paepe: "Onze universitaire gemeenschap heeft de voorbije dagen kunnen kiezen wie over enkele maanden aan het roer komt te staan van de Universiteit Gent. Eén stemronde bleek daarvoor niet te volstaan. De stemprocedure wordt daarom volgende week herhaald."

"Ik roep iedereen op om de focus op het inhoudelijke debat te houden. 'Durf denken' is ons motto: deze universiteit kan om met botsende opinies en stevige debatten. Op die weg moeten we verdergaan. Laten we de belangen van de UGent als instelling en als gemeenschap ook de komende weken blijven vooropstellen. Ik wens de kandidaten rector en vicerector veel succes in de tweede ronde!"

Nieuw verkiezingsreglement

Het verkiezingsreglement werd bij deze verkiezingen grondig gewijzigd. Zo mochten zowel personeelsleden als studenten stemmen. Ook dienden de kandidaten op te komen als duo, en binnen elk duo moest er een genderevenwicht zijn. 

Twee duo’s hebben zich kandidaat gesteld: Rik Van de Walle (rector) en Mieke Van Herreweghe (vicerector), en Guido Van Huylenbroeck (rector) en Sarah De Saeger (vicerector).

De opkomst van de diverse geledingen bij de eerste stemronde van deze verkiezingen lag hoog. Zo heeft 81% van het ZAP, 37% van het AAP en 59% van het ATP zijn stem uitgebracht. Enkel bij de studenten was de opkomst lager dan verwacht (17%).

De verkiezingsuitslag van de eerste stemronde toont tevens een bijzonder laag aantal blanco stemmen, namelijk 6%, waaruit te besluiten valt dat de verkiezingsprogramma’s zeker voldoende overtuigend waren voor de kiezer om een keuze te maken.

De verkiezingsuitslag van de eerste stemronde per geleding uitgesplitst.

Volgende week vindt de tweede stemronde plaats van woensdag 26 april (9 uur) tot vrijdag 28 april 2017 (12 uur). Opnieuw worden alle personeelsleden en studenten uitgenodigd om hun stem uit te brengen via https://verkiezingen.ugent.be

Info

Websites van de kandidatenduo’s:

Lees meer artikels over: