Prestigieuze award voor innovatie in internationalisering

(31-08-2017) De UGent wordt door de European Association for International Education (EAIE) onderscheiden met de Institutional Award for Innovation in Internationalisation.

In dit jaar waarin zowel het 200-jarig bestaan van de universiteit als de dertigste verjaardag van het Erasmusprogramma wordt gevierd, is de Universiteit Gent heel verheugd om zichzelf meest innovatieve universiteit van Europa in internationalisering te noemen. De prijs wordt over twee weken uitgereikt op de jaarlijkse EAIE-conferentie (Sevilla, 12 - 15 september 2017) in aanwezigheid van 5.000 deelnemers van over de hele wereld.

De UGent is reeds lang heel actief op het internationale toneel en is trots hiervoor nu deze mooie erkenning te krijgen. Zowel voor onderwijs als onderzoek worden immers al decennia lang tal van succesvolle internationaliseringsinitiatieven ontplooid, op alle niveaus van de instelling. Het meest zichtbare resultaat zijn de meer dan 1.400 uitwisselingsstudenten die jaarlijks een studieverblijf aan de UGent doormaken. Met jaarlijks evenveel uitgaande uitwisselingsstudenten, ziet de UGent momenteel 22% van haar afgestudeerden een studieperiode in het buitenland doormaken. Het leeuwendeel wordt hiervoor financieel gesteund door het Erasmus+-programma, dat middels de financiering van tal van projecten ook  bijdraagt tot de innovatie van ons onderwijsaanbod.

De universiteit, haar docenten en studenten hebben niet alleen de vruchten geplukt van Europese financiering, maar hebben de afgelopen decennia zelf ook wezenlijk en via talrijke innovatieve initiatieven bijgedragen tot de ontwikkeling van de Europese hogeronderwijsruimte. Een voortdurend streven naar kwaliteit in de internationale studie-ervaring en het versterken van de eigen onderwijskwaliteit door internationale samenwerking is daarbij steeds het uitgangspunt voor de universiteit. Zo was en is de UGent betrokken bij de ontwikkeling van het European Credit Transfer System (ECTS), de realisatie van een groot aantal internationale Masteropleidingen met gezamenlijke diplomering, het uitdragen van de ervaringen in internationalisering buiten de grenzen van Europa, de ontwikkeling van strategische partnerschappen, enz. De universiteit doet dit steeds in nauwe samenwerking met partnerinstellingen van binnen Europa, maar ook ver daarbuiten, en ziet zichzelf daarvoor nu bekroond.