Bouw multifunctioneel Parkgebouw gestart op Tech Lane Ghent Science Park

(24-05-2024) Op Tech Lane Ghent in Zwijnaarde werd gisteren de eerste steen gelegd van het Parkgebouw. Dat gebouw moet ruimte bieden aan onderzoekers en ondernemers, maar moet ook een belangrijke rol spelen in de opbouw van de community op het wetenschapspark.

Het zal daarom niet alleen kantoorruimte en infrastructuur voor labo’s bieden, maar ook event-, restauratie- en vergaderfaciliteiten. Het Parkgebouw – voortaan The Nucleus genoemd – wordt gerealiseerd door een samenwerking tussen de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV, de POM Oost-Vlaanderen, de UGent en stadsontwikkelingsbedrijf sogent. Voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud (DBM) ervan werd het consortium Algemene Bouw Maes Cegelec – ITB met evr-architecten en VINCI Facilities aangesteld. Als alles volgens planning verloopt, opent het gebouw zijn deuren in 2026.

Met campussen van de UGent, toonaangevende onderzoekscentra als imec en het VIB, en met verschillende bedrijven, is de Gentse regio uitgegroeid tot een aantrekkelijke locatie voor innoverende tech-ondernemingen en R&D-afdelingen van gerenommeerde bedrijven. Tech Lane Ghent Science Park — het wetenschapspark dat PMV realiseert samen met de UGent en sogent — wil niet alleen een antwoord bieden op hun groeiende vraag naar infrastructuur maar bovendien een ecosysteem doen ontstaan met een sterke interactie tussen start-ups, kennisinstellingen en research-afdelingen van multinationals. Het bedrijventerrein is volop in ontwikkeling: er worden verschillende R&D-faciliteiten gerealiseerd van grote nationale en internationale bedrijven, en ook een landschapspark.

Community

The Nucleus wordt een centrale ontmoetingsplek in het park van het bedrijventerrein en moet er een echte community doen ontstaan. Het 28 meter hoge gebouw zal daarom naast kantoor- en laboruimte ook een restaurant bevatten, net als event- en vergaderruimtes. Zij moeten de kruisbestuiving mogelijk maken tussen onderzoekers en ondernemers, en zo leiden tot meer innovatie. Alvast het Centre of Excellence in Sustainable Pharmaceutical Engineering & Manufacturing (CESPE) zal een flink deel van de ruimte in het Parkgebouw huren. CESPE is een innovatieplatform waarin AUGent-onderzoeksgroepen en industriële partners samenwerken aan nieuwe manieren om de medicijnen van morgen te produceren. De aanwezigheid van CESPE ondersteunt de ambitie en de rol van het Parkgebouw en het wetenschapspark om de Gentse regio verder te laten uitgroeien tot een internationale hub voor pharma-, biotech-, cleantech- en healthtech-bedrijven of R&D activiteiten.

Toekomstbestendig & duurzaam

The Nucleus wordt gerealiseerd door POM Oost-Vlaanderen, PMV, UGent en stadsontwikkelingsbedrijf sogent, samen verzameld in de NV TechLane Parkgebouw. De bouwwerken worden uitgevoerd door het consortium Algemene Bouw Maes, evr-architecten, Cegelec, ITB, VINCI Facilities en VK Architects and Engineers. Het wordt een opvallende constructie met een dubbelhoge publieke plint en een pastelgroene circulaire gevel. De ontwerpers hebben ervoor gezorgd dat het gebouw gemakkelijk kan worden aangepast aan veranderende noden en regelgeving. Naast toekomstbestendig zal het ook duurzaam worden gebouwd. De totale bruto vloeroppervlakte van het project bedraagt bijna 12.000 m² met zowat 1.500 m² aan algemene faciliteiten voor alle gebruikers van de site zoals vergaderruimten.

Render Nucleus    Render Nucleus

“Met state-of-the-art infrastructuur op een unieke locatie kunnen we onze ambitie realiseren om het toonaangevende innovatiecentrum voor de duurzame vervaardiging van (bio-)farmaceutische geneesmiddelen. De nabijheid van heel wat verschillende stakeholders op het wetenschapspark zal bovendien een enorme boost geven aan het ecosyteem”, zegt Christoph Portier, CESPE-manager.
“Het Parkgebouw wordt een bijzondere smeltkroes en ontmoetingsplek. Het wordt het kloppend hart van onze gemeenschap. Het is én een ondersteunend facilitair gebouw, én een bedrijfsverzamelgebouw én een onderzoeksgebouw voor CESPE… Een voorbeeld van verduurzaming ook en dus een referentie voor andere bedrijventerreinen”, zegt Dieter Geenens, voorzitter NV TechLane Parkgebouw
Erwin Vrijens, hoofd Vastgoed bij de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV: “PMV is niet alleen een belangrijke financier van (startende) biotechbedrijven in het Gentse maar heeft zich vanaf de start mee achter de realisatie van het Parkgebouw geschaard op Tech Lane Ghent Science Park, een wetenschapspark dat PMV realiseert samen met UGent en sogent. Samen met onze partners richtten we een projectvennootschap op om het gebouw te realiseren én te exploiteren. We zien immers dat kruisbestuiving steeds belangrijker wordt: samenwerking over de bedrijfsgrenzen heen leidt tot innovatie, en dat willen we met het nieuwe gebouw stimuleren.”
Sami Souguir, voorzitter sogent: “Tech Lane Ghent groeit bijzonder snel en dat zorgt voor extra noden. Dit centrale Parkgebouw komt tegemoet aan de wensen van de vele verschillende gebruikers van de site. Het wordt de centrale ontmoetingsplek met een restaurant, vergaderruimtes, conferenceruimte en het komt ook nog eens in een groen kader waar iedereen die op de site werkt tot rust kan komen.”

 

Over PMV

De Vlaamse investeringsmaatschappij PMV is een doe-en-durfbedrijf dat de toekomst van de Vlaamse economie vormgeeft. PMV financiert kansrijke bedrijven van bij de start tot en met groei en internationalisering. PMV biedt financiële oplossingen op maat aan alle ondernemers met een goed businessplan en een sterk managementteam. Het doet dit met kapitaal, leningen en garanties. Daarnaast realiseert ze met en voor de overheid en andere partners projecten die belangrijk zijn voor welvaart en welzijn in Vlaanderen. PMV heeft een portefeuille van 1,7 miljard euro onder beheer.

Over POM Oost-Vlaanderen

De POM Oost-Vlaanderen pioniert voor een duurzaam, innovatief, toekomstgericht en klimaatgezond Oost-Vlaanderen. Door te participeren, te ontwikkelen en te motiveren maakt de POM het economisch beleid van de Provincie waar. Concreet gebeurt dit door duurzame economische projecten te ontwikkelen. Als proactieve partner staan we voor samenwerking, identificeren we economische noden en kansen, gaan de uitdagingen aan en brengen deze tot grensverleggende realisaties. Zo creëren we kwalitatieve bedrijfsruimte en versterken de economische speerpuntsectoren van de Provincie.

Over de UGent

De Universiteit Gent profileert zich als een open, sociaal geëngageerde en pluralistische universiteit in een breed internationaal perspectief. Met 86 vakgroepen, verdeeld over 11 faculteiten, biedt ze in vrijwel elke wetenschappelijke discipline hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aan. Op het vlak van onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening zijn aan de Universiteit Gent heel wat onderzoekscentra en laboratoria actief, verspreid over alle domeinen. Jaarlijks besteedt de UGent meer dan 300 miljoen euro aan onderzoeksgelden ten behoeve van de publieke sector en de privésector. Vandaag is de Universiteit Gent, opgericht in 1817, één van de belangrijkste universitaire instellingen in het Nederlandse taalgebied.

Over sogent

Sogent staat in voor de stadsontwikkeling in Gent. We bouwen er, samen met onze partners, elke dag aan een vernieuwende en innoverende stad, met één doel voor ogen: er een plek maken waar het aangenaam wonen, elkaar ontmoeten en werken is voor iedereen. We voeren hierbij als deel van de Groep Gent het stedelijk beleid inzake stadsontwikkeling en vastgoedbeheer van de Stad Gent mee uit.

Contact

Primair 

Dieter Geenens
Voorzitter Raad van Bestuur NV TechLane Parkgebouw
dieter.geenens@pomov.be – 0498-177.448

Andere

Christoph Portier
Manager CESPE
Christoph.Portier@UGent.be - 09-264.81.18 

Arjan De Ruyck
Communicatiemedewerker UGent TechTransfer
arjan.deruyck@UGent.be - 09 264 99 83

Piet Baeke
verantwoordelijke communicatie POM Oost-Vlaanderen
piet.baeke@pomov.be – 0495-448.546 

Frank Kindt
Woordvoerder PMV
frank.kindt@pmv.eu – 0472-420.790 

Julie Verbruggen
Communicatieverantwoordelijke sogent
julie.verbruggen@sogent.be – 0472-901.186