UGent reikt personeelsonderscheidingen voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening uit

(09-03-2018) Op donderdag 22 maart worden de UGent-onderscheidingen voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening uitgereikt aan personeelsleden die een voorbeeld zijn van de grote inzet die aan de UGent te vinden is.

Met de onderscheidingen worden personeelsleden in de bloemetjes gezet die enthousiast en excellent de drie kerntaken van de UGent behartigen: onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Zij werden zowel door hun collega's en/of studenten, als door het universiteitsbestuur naar voren gebracht. De UGent wil met de onderscheidingen al haar personeelsleden danken voor de dagelijkse inzet die van de universiteit een bloeiende instelling maakt.

Minervaonderscheiding voor onderwijs

  • Prof. Geert Van Hove en prof. Hilde Van Keer (fac. Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, vakgroep Orthopedagogiek en vakgroep Onderwijskunde) omwille van hun gepassioneerde en inspirerende manier van lesgeven en hun niet aflatende inzet om community service learning, coaching en diversiteit in het onderwijs te integreren. Studenten loven hen voor hun betrokkenheid bij hun studenten en hun visie op de samenleving als een maatschappij waarin verschillen en beperkingen slechts details zijn.
  • Prof. Jan Reniers (fac. Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Klinische en communicatieve vaardigheden) omwille van zijn engagement en mateloze inzet voor een degelijk, innoverend en wetenschappelijk vaardigheidsonderwijs met nadruk op de student in zijn/haar leerproces, zijn inzet voor het skillslab, zijn succesvol uitbouwen van een mentorsysteem en zijn betrokkenheid bij de curriculumontwikkelingen van de faculteit.
  • Prof. Peter Dawyndt (fac. Wetenschappen, vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek) omwille van de inspirerende, toegankelijke en multidisciplinaire manier waarop hij zijn vakken doceert, en voor de ontwikkeling van het Dodona-platform, dat toelaat om het indienen en evalueren van programmeeroefeningen te automatiseren en studenten met relevante en kwaliteitsvolle oefeningen aanleert hoe ze 'mooi' (efficiënt, leesbaar en herbruikbaar) kunnen programmeren.

Prometheusonderscheiding voor onderzoek

  • Prof. Els Van Damme (fac. Bio-Ingenieurswetenschappen, vakgroep Biotechnologie) omwille van haar onvermoeibaar engagement voor haar faculteit én de universiteit. Ze lijkt moeiteloos verschillende voorbeeldrollen te combineren: voorzitter van de facultaire commissie voor wetenschappelijk onderzoek, inspirerend docent, mentor voor junior onderzoekers, voorvechter van wetenschappelijke integriteit.
  • Prof. Lieven Eeckhout (fac. Ingenieurswetenschappen en Architectuur, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) omwille van zijn uitzonderlijk track record op vlak van onderzoek (zo is hij één van de jongste wetenschappers met twee ERC-beurzen op zijn naam). Daarnaast blinkt hij uit met een duidelijke visie over het leiderschap van zijn onderzoeksgroep en de begeleiding van onderzoekers.
  • Prof. Ilse Derluyn (fac. Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek) omwille van haar bewonderenswaardige inzet voor maatschappelijke impact van onderzoek, waarbij ze niet enkel vanuit een wetenschappelijke blik maar ook vanop beleidsniveau voor verandering ijvert. Als trekker van het interdisciplinaire CESSMIR-consortium brengt zij thema’s als migratie en welzijn van vluchtelingen en kindsoldaten onder de aandacht en wordt zij hiervoor ook internationaal gewaardeerd.

Hermesonderscheiding voor wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening

  • Steve Stevens en het DO!-team (directie Onderwijsaangelegenheden, afdeling Onderwijskwaliteitszorg), omwille van de buitengewone bezieling waarmee zij het student-ondernemerschap vormgeven, ondersteunen en uitbreiden – een succesverhaal waaruit ook de UGent en de stad hun voordeel halen. Zowel het universiteitsbestuur als de studenten zijn bijzonder lovend over de energie die Steve en zijn team in hun missie steken.
  • Dr. Ingrid Merchiers (directie Onderzoeksaangelegenheden, afdeling UGent Tech Transfer) omwille van het feit dat zij de drijvende kracht is achter de IOF-ondersteuning. Als sterke bruggenbouwer die vaak zeer verschillende actoren bij elkaar brengt met oog voor het menselijk aspect geeft zij dagelijks vorm aan het UGent-beleid op vlak van economische valorisatie.
  • Dr. Koen Aerts (fac. Letteren en Wijsbegeerte, vakgroep Geschiedenis) omwille van de doeltreffendheid waarmee hij zijn niet voor de hand liggend onderzoek, nl. het oorlogsverleden van Vlaanderen, een plaats geeft in de hedendaagse maatschappij. Daarbij durft hij het aan om taboes uit te spreken en mensen die nog nooit hun verhaal konden doen voor het eerst een stem te geven.

Meer informatie over de onderscheidingen vind je in de rubriek 'Over de UGent'