Vrijwilligers gezocht voor deelname aan een klinische studie met een Hepatitis B-vaccin

(08-03-2018) Het Centrum voor Vaccinologie (CEVAC, Universitair Ziekenhuis Gent) zoekt mannen en vrouwen die nooit eerder een hepatitis B-vaccin (zoals Engerix-B®, Fendrix®, Hbvaxpro®, Twinrix®) toegediend kregen voor deelname aan een klinisch onderzoek.

Deelname

  • 10 studiebezoeken met telkens een bloedafname
  • 3 vaccinaties
  • studieduur: ongeveer 1 jaar


Is er een vergoeding voor deelname?
Er is een forfaitaire onkostenvergoeding voorzien van 50€/visite (500€ indien u de studie volledig afwerkt).

Wanneer gaat de studie door?
Gelieve het visiteschema (zie http://www.uzgent.be/nl/zorgaanbod/mdspecialismen/cevac/klinische-studies/Documents/studieschema-hepatitis-b-1.pdf) aandachtig te bekijken en enkel te reageren indien u op alle bezoeken aanwezig kan zijn. Deze gaan steeds door tussen 8u en 14u.
Gelieve bij uw inschrijving te noteren welke mogelijkheid uw voorkeur geniet (dit kunnen er gerust meerdere zijn).

Belangrijk

  • Personen die momenteel deelnemen aan een klinische studie in ons centrum of op een andere plaats, komen niet in aanmerking voor deelname aan deze studie.
  • Wij vragen u om de hierna vermelde deelnamecriteria aandachtig te lezen en enkel te reageren als u meent te voldoen aan alle voorwaarden.

Deze studie werd goedgekeurd door het Ethisch Comité van het UZ Gent.

Doelgroep

Mannen en vrouwen van 18 jaar en ouder;

  • die nooit eerder een hepatitis B-vaccin kregen (zoals Engerix-B®, Fendrix®, Hbvaxpro®, Twinrix®). Gelieve dit op voorhand te controleren in het vaccinatieboekje, bij de huisarts, de arbeidsgeneeskundige dienst, de reisgeneeskundige dienst…
  • die in goede gezondheid zijn;
  • die geen auto-immuunziekten hebben (zoals ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, psoriasis, vitiligo, reumatoïde artritis,…);
  • voor vrouwen: die niet zwanger zijn en geen borstvoeding geven.


Naast deze criteria zijn er nog enkele andere die telefonisch nagevraagd zullen worden door één van onze medewerkers.

Info

Vakgroep Klinische Biologie, Microbiologie en Immunologie
Cevac (Centrum voor Vaccinologie, UZ Gent) - Prof. Dr. Isabel Leroux-Roels
https://www.uzgent.be/cevac

09 332 20 68

 

Lees meer artikels over: