Baanbrekend onderzoek voortplanting panda’s in samenwerking met Pairi Daiza

(23-01-2018) Zelfs na 40 jaar onderzoek en inspanningen blijft het kweken in gevangenschap van de Reuzenpanda een uitdaging. Hao Hao is de ‘leading lady’ in het onderzoek van de Universiteit Gent voor het behoud van de Reuzenpanda.

panda1De voortplanting bij de Reuzenpanda is één van de meest mysterieuze gebeurtenissen in het dierenrijk en daarvoor zijn verschillende oorzaken:

  1. Reuzenpanda’s zijn maar heel korte tijd vruchtbaar en die periode is niet altijd gemakkelijk te identificeren.
  2. Het is zeer moeilijk om bevestiging te krijgen van een geslaagde conceptie.
  3. Diagnose van een echte zwangerschap (met uitgestelde innesteling van het embryo) wordt gecompliceerd doordat panda’s ook schijndrachtig kunnen zijn.
  4. Daarnaast vermoeden specialisten ook dat er een beduidend aandeel van de foetussen verloren gaat tijdens de dracht, zonder dat hiervan uiterlijke tekenen waar te nemen zijn (foetale absorptie).

Sinds de komst van Hao Hao naar Pairi Daizi verzamelde onderzoekster Jella Wauters van de UGent (Faculteit Diergeneeskunde) gegevens over het dier tijdens de eerste twee bronstijden en de eerste zwangerschap. Deze gegevens brachten nieuwe en cruciale informatie aan het licht over het voortplantingsmechanisme van de reuzenpanda. De ontdekkingen werden bevestigd met sindsdien verzamelde data van de vrouwelijke panda in Frankrijk en Schotland. panda2

Op basis van de gegevens werd een onderzoeksmethode ontwikkeld. Die nieuwe, niet-invasieve, methode voorspelt op basis van hormonale analyses op de urine (en in de toekomst de uitwerpselen) de bronstijd, de dracht en de bevalling.

Informatie die op deze manier wordt verzameld is van cruciaal belang om de slaagkansen op een geslaagde conceptie drastisch te doen stijgen. Op die manier wordt een een bijdrage geleverd aan de conservatie van deze diersoort, niet enkel in dierentuinen overal ter wereld en voortplantingcentra in China, maar ook in de natuur. Het onderzoek wordt financieel mogelijk gemaakt door de Pairi Daiza Foundation. 

UGent- onderzoekster Jella Wauters is met dit onderzoeksproject ook genomineerd voor de 'Giant Panda Global Awards' die wereldwijd de mooiste panda projecten bekronen. Ze is genomineerd in de categorie ‘beloftevolle jonge buitenlandse onderzoekster van het jaar’.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd in samenwerking met China Conservation and Research Centre for the Giant Panda (CCRCGP), Pairi Daiza - Pairi Daiza foundation, RZSS-Edinburgh Zoo, de Universiteit Edinburgh en Universiteit Gent.

Beeldmateriaal te downloaden via deze link

Info 

Jella Wauters
Faculteit Diergeneeskunde UGent
T 09 264 74 52
M 0478 63 68 62 

Lees meer artikels over: