Twee onderzoekers UGent vermeld als "Rising stars in proteomics and metabolomics"

(27-01-2021) The Journal of Proteome Research heeft een lijst gepubliceerd van de "Rising Stars in Proteomics and Metabolomics: 40 under 40". Twee van de vier vermelde Europeanen zijn werkzaam aan de UGent: Tim Van Den Bossche en dr. Maarten Dhaenens.

Wat zijn proteomics en metabolomics

De biologische wereld is opgebouwd uit kleine moleculen (metabolieten) en macromoleculen (nucleïnezuurketens, eiwitten, koolhydraten en vetten). De grootschalige studie van elk van deze moleculen wordt aangeduid met het achtervoegsel "-omics". Daarom spreekt men dus respectievelijk van metabolomics, genomics, proteomics, glycomics en lipidomics. Hoewel deze biomoleculen allemaal heel verschillende en vaak ook overlappende functies hebben, zijn het toch vooral de eiwitten die de omzetting van metabolieten mediëren.

Omdat zowel eiwitten als metabolieten daarenboven vaak met massaspectromtrie worden bestudeerd en gemeten, worden metabolomics en proteomics het vaakst in één adem genoemd. Het zijn onderzoeksvelden die door een heel breed perspectief nieuwe biologische processen trachten te beschrijven. Ze zijn toepasbaar op elk levend wezen en vormen daardoor mee de basis van de moleculaire biologie. 

Maarten DhaenensMaarten Dhaenens

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, Vakgroep Geneesmiddelenleer

Maarten ontwikkelde nieuwe massaspectrometrische methoden voor het bestuderen van histonen, de eiwitten die een belangrijke rol spelen in de epigenetica, de invloed van de omgeving op onze genen. Histonen hebben 2,7 miljard jaar geleden het pad geëffend naar meercellige organismen, doordat ze het mogelijk maken om verschillende genen tot expressie te brengen in verschillende celtypen. Daardoor konden cellen van één organisme, met hetzelfde genoom, zich toch verschillend ontwikkelen en elk een specifieke functie opnemen. Hij heeft los daarvan in 2020 met BOF funding een nieuwe eiwit-gebaseerde test ontwikkeld om Sars-Cov-2 te detecteren in neusswabs, waar het Verenigd Koninkrijk nu mee aan de slag is gegaan.

Tim Van Den Bossche

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Vakgroep Biomoleculaire GeneeskundeTim Van Den Bossche

Tim legt zich als bio-informaticus voornamelijk toe op de studie van complexe microbiomen, zoals dat in onze darmen. In zijn doctoraat vergelijkt hij courant gebruikte data-analyse methoden in metaproteomics, en onderzoekt hij nieuwe technieken om meer biologische informatie uit de bestaande data te halen. Dat laatste doet hij aan de hand van technieken gebaseerd op artificiële intelligentie (machine learning). 

Meer informatie over het onderzoek van beide onderzoekers is te vinden op de website van het FWO. De lijst 'Rising Stars in Proteomics and Metabolomics: 40 under 40' werd gepubliceerd in The Journal of Proteome Research.