Jongeren en hun gehoor: zijn de effecten van lawaaiblootstelling al zichtbaar?

(04-03-2017) Vijftien procent van de jongvolwassenen heeft schade opgelopen aan het binnenoor door blootstelling aan lawaai in hun vrije tijd. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Sofie Degeest, die voor het eerst vragenlijsten combineerde met gehoortesten.

Hoewel lawaaiblootstelling meestal beschouwd wordt als een beroepsrisico, is er groeiende ongerustheid over de risico’s van lawaaiblootstelling tijdens vrijetijdsactiviteiten, voornamelijk bij tieners en jongvolwassenen. Overmatige blootstelling aan lawaai kan slechthorendheid of tinnitus (oorsuizen) veroorzaken. Sofie Degeest onderzocht de effecten van lawaaiblootstelling tijdens vrijetijdsactiviteiten op het gehoor van Vlaamse jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar. Voor het eerst werd daarvoor in Vlaanderen op een grootschalige manier info uit vragenlijsten en gehoortesten gecombineerd.

Maar liefst 517 jongvolwassenen werden onderzocht. Zij namen in uiteenlopende mate deel aan diverse vrijetijdsactiviteiten, met een grote variatie in frequentie van deelname en geschatte intensiteitsniveaus per activiteit.

Uit de klassieke gehoortest bleek dat hun gehoor er niet op achteruit gegaan was, maar 15% van de jongvolwassenen had wel al schade in het binnenoor.
De meerderheid van de jongvolwassenen heeft ooit wel last gehad van tinnitus na lawaai tijdens vrijetijdsactiviteiten. Meestal is de tinnitus tijdelijk (68,5%), maar bij 6,4% van de jongeren is het oorsuizen chronisch.

Uit het onderzoek blijkt dat hoge geluidsniveaus het risico op chronische tinnitus kunnen verhogen. Ook werd duidelijk dat tijdelijk en chronisch oorsuizen goed op elkaar lijken, en dat er  op basis van de karakteristieken van het suizen na lawaai dan ook niet kan voorspeld worden of de tinnitus al dan niet chronisch zal zijn.

Info

Dr. Sofie Degeest
Vakgroep Spraak-, Taal- en Gehoorwetenschappen
T 09 332 59 63 - buiten de kantooruren via persdienst: 0472 96 82 81