Academiejaar 2020-2021 officieel geopend vanop Campus UZ Gent

(19-09-2020) Come ON, OFF we go. De UGent startte een bijzonder academiejaar op vrijdag 18 september, vanop Campus UZ Gent.

Dit academiejaar gaan we er samen voor, ON én OFF. UGent’ers zullen elkaar ontmoeten on en off campus, on- en offline: om te leren, te studeren, samen te werken, te onderzoeken … Omdat we dat zo willen. En omdat het kan.

Dit jaar werd het academiejaar niet op gang getrokken met een bonte stoet en een plechtige zitting in de Aula maar wel zoals het hoort in deze bijzondere tijden: ON én OFF. Waarom? Andermaal... Omdat we dat zo willen. En omdat het kan.

De ceremonie werd afgetrapt met een wandel- en fietsestafette waarin alle geledingen van de UGent vertegenwoordigd waren. Professor Sandra Van Vlierberghe, doctor-assistent Joachim Schouteten, medewerker Sten Sundahl en studente Emma Coppieters baanden zich een weg doorheen Gent. Van het hart van de Universiteit, aan de Aula Academica, naar Campus UZ Gent, als ode aan onze zorgverleners, met passages aan het Rectoraat, overheen het Sint-Pietersplein en langs het GUM dat binnenkort haar deuren opent voor het brede publiek. Op Campus UZ Gent werd het officiële gedeelte geopend door vicerector Mieke Van Herreweghe, gevolgd door tafelgesprekken, en tot slot de rectorale rede van rector Rik Van de Walle.

We wensen alle UGent'ers een vlotte start van het nieuwe academiejaar toe.

Come ON, OFF we go!

De volledige livestream is te vinden via de UGent-Facebookpagina en het UGent-kanaal op YouTube.

Rectorale rede

Rector Rik Van de Walle opende op vraag van studente Emma Coppieters, die haar eerste jaar farmaceutische wetenschappen start, officieel het academiejaar.

Bekijk hieronder zijn rede, of lees de integrale tekst.

"Welkom (terùg) aan de UGent, beste studenten. Wees ambassadeurs van onze universiteit, van een UGent die verstandig kan omgaan met verandering én met dat virus. Ik sprak en spreek bij deze mijn vertrouwen uit in jullie. Net zoals ik mijn vertrouwen uitspreek in onze medewerkers." (rector Rik Van de Walle)

Welkomstwoord

Vicerector Mieke Van Herreweghe verwelkomde iedereen met woorden van dank, van aanmoediging en van geloof in samenwerking. Lees haar integraal welkomstwoord.

"Vorig jaar hebben we tijdens de examenperiode de lesgevers opgeroepen tot enige mildheid bij het examineren. Daar is toen massaal positief op gereageerd. Dit jaar zou ik de studenten willen vragen om mildheid te betonen naar de lesgevers toe. Lesgevers zijn aan het zoeken of zoeken geweest hoe ze het on/off onderwijs vorm kunnen geven op een manier die bij hun lesinhoud en bij hun persoonlijkheid past. Dat zal mogelijks niet vanaf dag één perfect zijn, maar ik pleit voor begrip van jullie uit en voor verdraagzaamheid als er eens iets minder goed lukt." (vicerector Mieke Van Herreweghe)

Tafelgesprekken

De gesprekken zijn te herbekijken in de bovenvermelde livestream, in de volgorde zoals de namen hieronder vermeld worden.

Professor Hendrik De Bie

Professor De Bie (faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) sprak over de uitdagingen van het nieuwe lesgeven, de nieuwe lestechnieken, het online les volgen, de zeer grote inspanningen van de studentenadministraties om de les- en examenroosters geregeld te krijgen en de voor- en nadelen van lesgeven en -krijgen in coronatijden.

Sarah Adeyinka

Doctoraatsstudente Sarah Adeyinka (faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek) had het over haar ervaringen als niet-EU-onderzoeker aan de UGent – zowel voor als tijdens de lockdown. Wat haar vooruit hielp, wat de uitdagingen waren en hoe ze denkt dat onderzoek er in de toekomst zal uitzien.

Sarah Vermeersch

Studentenpsychologe Sarah Vermeersch boorde de aspecten aan die belangrijk zijn voor een positief welzijn tijdens het studeren en werken aan de UGent in 2020 – 2021. Zij ging specifiek in op de mentale ondersteuning voor studenten en personeel.

Maarten Buytaert

De op vele vlakken geëngageerde student Maarten Buytaert (faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, opleiding Geneeskunde) sprak over de uitdagingen waarvoor studenten aan de UGent zullen staan in dit academiejaar, in het bijzonder de eerstejaarsstudenten, alsook de impact op het normaal zo bruisende studentenleven in Gent.

Lees meer over hoe Maarten gelooft in een fijn academiejaar, met samenwerking tussen studenten, docenten en de gehele UGent.