Deelnemers gezocht voor studie naar sociale informatieverwerking bij kinderen met en zonder autismespectrumstoornis

(28-09-2017) Het doel van deze studie is om meer te weten te komen over verschillende aspecten die vaak anders verlopen bij mensen met autisme vergeleken met mensen zonder autisme zoals aandacht, informatieverwerking en sociaal-communicatieve vaardigheden.

In deze specifieke studie hopen de onderzoekers een beter zicht te krijgen op:

  1. Wat er precies gebeurt in de hersenen bij sociale informatieverwerking,
  2. Wat er precies gebeurt in de hersenen tijdens het verwerken van verschillende prikkels (zoals geluid en tast),
  3. Wat het verband is tussen de 2 bovenstaande aspecten.

Op voorhand vullen zowel (één van) de ouder(s) als het kind zelf een aantal vragenlijsten in. Vervolgens zijn er twee onderzoeksmomenten:

  • Tijdens de eerste sessie vindt een computertaakje plaats en wordt een verkorte IQ-test afgenomen. Deze sessie duurt ongeveer een uur. Bij de kinderen met ASS vindt ook nog een spelobservatie plaats, de totale duur van het experiment bedraagt dan ongeveer 2 uur. Deze sessie kan plaatsvinden op verplaatsing of op de universiteit (faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen).
  • Tijdens de tweede sessie, die ongeveer 2 uur duurt, worden EEG-metingen gemaakt terwijl de deelnemer drie computertaken uitvoert (met een soort van badmuts op het hoofd). EEG staat voor elektro-encefalografie en is een pijnloze, volstrekt onschadelijke manier om hersenactiviteit in kaart te brengen. De meeste kinderen die dit al ondergaan hebben, vonden het een leuke ervaring. Deze sessie vindt plaats op de universiteit (faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Henri Dunantlaan, Gent).
Door deel te nemen aan dit onderzoek, help je de onderzoekers meer inzicht te krijgen in autismespectrumstoornis (ASS). Er is een financiële beloning voorzien. Daarnaast ontvang je een verslag met de gegevens van je kind en de bevindingen van het volledig onderzoek eens het afgerond is.

Doelgroep

  • Nederlandstalige jongens en meisjes tussen 8 en 13 jaar oud MET een autismespectrumstoornis (ASS), zonder bijkomende diagnoses (zoals ADHD) of bijkomende neurologische aandoening (bv. epilepsie, hersenbeschadiging of een geschiedenis van hersenvliesontsteking)
  • Nederlandstalige jongens en meisjes tussen 8 en 13 jaar ZONDER een ontwikkelingsstoornis (bv. ADHD of autismespectrumstoornis) en zonder een neurologische aandoening (bv. epilepsie, hersenbeschadiging of een geschiedenis van hersenvliesontsteking)

Info

Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie
Rachida El Kaddouri
https://www.facebook.com/exploragent