Statement rector Rik Van de Walle naar aanleiding van solidariteitsactie in UFO UGent

(05-07-2021) Vandaag, 5 juli 2021, organiseren een aantal studenten, activisten en sympathisanten van de Union des Sans-Papiers pour la Régularisation (USPR) een solidariteitsactie in het UFO van de Universiteit Gent.

Ufo met logo UGentDe actievoerders formuleren daarbij een aantal eisen met betrekking tot de mensen zonder papieren die sinds eind februari in hongerstaking zijn en de Brusselse Begijnhofkerk en lokalen van de universiteiten VUB en ULB bezetten.

Op 30 juni ll. formuleerden de rectoren van de vijf Vlaamse universiteiten hierover een gezamenlijk statement. We vroegen de overheid alles in het werk te stellen om een menselijke oplossing te vinden voor deze concrete problematiek. We benadrukten tevens de medische en humanitaire urgentie ervan.

Ik sta ten volle achter het statement van de Vlaamse rectoren. Onder een menselijke aanpak versta ik onder meer het volgende.

  • Wat de toegang tot medische zorg en het toedienen van vaccins betreft pleit ik er nadrukkelijk voor om de mensen zonder papieren toegang tot deze zorg te verlenen. In een welvarend land als het onze is het onaanvaardbaar dat niet te doen. Eenieders welzijn en gezondheid telt.
  • Een menselijke aanpak betekent ook dat alle mensen zonder papieren de mogelijkheid krijgen om een dossier tot regularisatie in te dienen bij de bevoegde instanties. Aan de bevoegde instanties en aan de politieke overheid vraag ik om de dossiers geval per geval en met de allerhoogste prioriteit te behandelen.
  • Bij de beoordeling van de aanvragen tot toekenning van verblijfs- en/of werkvergunningen dient maximaal rekening te worden gehouden met het feit dat aanvragers soms al een lange tot zelfs zeer lange tijd in België verblijven. Het leven dat zij en hun naasten de voorbije jaren in ons land hebben opgebouwd moet bij de eindbeslissing mee in overweging genomen worden.
  • Ten aanzien van de bevoegde overheden durf ik te vragen procedures uit te werken die in de toekomst tot een snellere afhandeling van dergelijke dossiers leiden.

Hiermee pleit ik niet noodzakelijk voor een collectieve regularisatie. Ik pleit wel voor een aanpak die mensen maximale kansen biedt binnen de marges van wat haalbaar is. Bijgevolg pleit ik voor een snelle en uiterst menselijke aanpak bij de afhandeling van elke individuele vraag tot regularisatie.

Rik Van de Walle
Rector

Info

Persdienst UGent
T 09 264 82 76/78
M 0472 96 82 81