Primeur: Minister Muyters reikt eerste attesten bedrijfsbeheer uit aan Gentse studenten

(27-01-2016) Gentse studenten kunnen voortaan het attest bedrijfsbeheer behalen voor ze afstuderen. Studenten aan de Arteveldehogeschool, HoGent en de UGent en moeten dus niet meer wachten tot ze hun bachelordiploma hebben om hun eigen bedrijf te starten.

Attesten voor het eerst uitgereikt

Nog tijdens hun opleiding kunnen studenten voortaan de nodige basiskennis verwerven om met kennis van zaken een onderneming op te starten.
Slechts enkele maanden nadat Vlaams minister van Economie Philippe Muyters de nieuwe regeling voor de erkenning van getuigschriften bedrijfsbeheer voorstelde, reikt hij de eerste attesten bedrijfsbeheer uit aan Gentse student-ondernemers. De attesten worden op vrijdag 29 januari uitgereikt aan studenten van de Arteveldehogeschool, HoGent en de UGent.

Snel en goed begeleid uit de startblokken

De voordelen voor de studenten om het attest bedrijfsbeheer nog tijdens hun opleiding te behalen, zijn groot. Ze kunnen niet alleen sneller starten met hun onderneming, maar ook tijdens de cruciale opstartfase nog gebruik maken van begeleiding door hun hogeschool of universiteit. Hierdoor stijgt hun kans op succes aanzienlijk.

Van verpleegkundige tot econoom

Studenten uit alle opleidingen kunnen het door de Vlaamse overheid erkende attest behalen. Ook toekomstige verpleegkundigen, economen, taalkundigen of leraars kunnen op één semester de financiële, commerciële en juridische basiskennis verwerven om een eigen bedrijf te starten en de haalbaarheid van hun project te toetsen. Onder meer UGent-studenten Amélie Opsomer en Viktor Mussche behaalden het attest al.

•    Viktor Mussche krijgt het attest om Vademus op te richten, een bedrijf dat ecologische uitvaartkisten promoot.
•    Amélie Opsomer zal met het attest het evenementenbureau À point events oprichten.

Student Ghentrepreneur

De Gentse onderwijsinstellingen bouwden een unieke samenwerking uit met Stad Gent, Unizo en iMinds via Student Ghentrepreneur. Studenten, docenten en het werkveld worden via Student Ghentrepreneur samengebracht met als doel kennis en ideeën uit te wisselen over ondernemerschap, creativiteit en passie. Dankzij het bundelen van deze krachten, slaagden de Gentse onderwijsinstellingen erin om als eerste dit attest te kunnen uitreiken aan hun studenten.

Praktisch

Uitreiking door Vlaams minister Philippe Muyters van de eerste attesten bedrijfsbeheer op vrijdagavond 29 januari 2016 op de 10de verdieping van de gebouwen van de Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg, Voetweg 66, 9000 Gent.

Persmoment om 16 uur
Tentoonstelling van de projecten van de student-ondernemers & mogelijkheid tot interview met student-ondernemers

Officiële uitreiking om 17 uur
- Voorstelling van de realisaties in het kader van Student Ghentpreneur
- Toespraken door vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen
- Toespraak & uitreiking van de attesten door Philippe Muyters, Vlaams minister van Economie
Aansluitend receptie

Info

Prof. Koen De Bosschere
Durf Ondernemen - UGent
Gsm 0473 823 733