Expo Science meets Life: biotechtour toont belang van biotechsector voor onze maatschappij

(09-12-2016) Met de expo Science meets Life zetten VIB en de UGent het belang van biotechonderzoek in de kijker. VIB bestaat immers 20 jaar en wil de Gentse bevolking laten kennismaken met wat 20 jaar gerichte investeringen in biotechonderzoek hebben opgebracht.

De Vlaamse biotechsector staat wereldwijd mee aan de top. De gestage en continue groei van de sector schept werkgelegenheid en economische opportuniteiten. Maar groei is alleen mogelijk als er aan stimulerende randvoorwaarden voldaan is. Cruciaal daarbij is de actieve rol van de Vlaamse overheid. Deze investeert reeds 20 jaar in het baanbrekend onderzoek van VIB.  Ook de  Stad Gent en de UGent zetten actief in op het faciliteren en ondersteunen van de  dynamische Gentse biotechcluster. Samen met VIB zijn ze erin geslaagd in Gent een internationaal gerenommeerd ecosysteem uit te bouwen.

Bloeiend ecosysteem blijft groeien   

Op 20 jaar tijd is de Gentse cluster uitgegroeid tot een succesvolle, internationaal erkende biotechhub. Samen met VIB en de Universiteit Gent vormen verschillende innovatieve biotechbedrijven het kloppende hart van de cluster. Momenteel verschaft de cluster werk aan circa 2.000 toponderzoekers.

Bij de uitbouw van de cluster speelden zowel VIB, de UGent als de Stad Gent een cruciale rol. Niet enkel de wetenschappelijke expertise van de kennisinstellingen oefent een enorme aantrekkingskracht uit op startende, kleine, middelgrote en grote biotech- en farmabedrijven. Ook de infrastructuur (bio-incubatoren en acceleratoren) die op het Technologiepark in Zwijnaarde ontwikkeld werden, vormen een unieke troef.

Johan Cardoen (VIB): “De cluster mag echter niet op zijn lauweren rusten. Als gevolg van de gestage groei van het ecosysteem is er jaarlijks nood aan circa 1.000 m² bijkomende bio-incubator infrastructuur. VIB, de stad, de universiteit en private partners zetten actief in op de verdere ontwikkeling van het lokale ecosysteem.”

Meerwaarde van biotechsector voor Gent

Gent vervult sinds de jaren 70 een pioniersrol in het ontwikkelen van de biotechsector.  Deze bloeiende biotechsector dankt Gent aan een uniek ecosysteem bestaande uit universitaire en hoger onderwijsinstellingen, onderzoekscentra, incubatoren, acceleratoren en netwerkorganisaties. De Gentse regio is dan ook de draaispil van de Vlaamse biotech en de vestiging van 50 biotech bedrijven.

Gent blijft de komende jaren investeren in innovatieve speerpuntclusters zoals de biotechnologie, cleantech en ICT. Deze clusters hebben veel groeipotentieel, genereren een hoge toegevoegde waarde en versterken de werkgelegenheid. Met de ontwikkeling van Tech Lane Ghent wordt er nieuwe ruimte op de markt gebracht specifiek voor high tech bedrijven, spin-offs en shale-ups in onderzoek en ontwikkeling.

Eerste schepen Mathias De Clercq: “De biotechcluster is van enorm belang voor onze stad. Gent was hierin pionier, maar wil ook in de toekomst die voortrekkersrol blijven spelen. Gent staat internationaal bekend als dé biotech hub, die sterkte moeten we verder uitbouwen om vorm te geven aan de economie van morgen. Met de biotechtour kan iedereen ontdekken welke impact biotechnologie op onze maatschappij heeft.”

Topbiotechonderzoek in Gent

De Universiteit Gent heeft een jarenlange traditie in de biotechnologie en is wereldwijd gerenommeerd omwille van haar expertise. Pioniers als Marc Van Montagu, Walter Fiers en Jozef Schell legden hiervoor de basis. Sindsdien werd de biotech in Gent flink uitgebouwd. De UGent wil haar voortrekkersrol ook in de toekomst behouden en investeert verder. Biotechonderzoek leidt mee tot oplossingen voor hedendaagse maatschappelijke uitdagingen. Enkele voorbeelden illustreren dit: de Dewpal, een 3D-geprinte dop die water uit de lucht kan halen om waterschaarste te bestrijden; door het genetisch materiaal van okselbacteriën in kaart te brengen kunnen mensen met vervelende okselgeuren geholpen worden; nieuwe inzichten in astma en allergie openen de weg naar een astmavaccin; de ontwikkeling van een eenvoudige bloedtest om een verhoogd risico op leverkanker op te sporen en plantenonderzoek voor duurzame innovaties in landbouw en voeding.

VIB-biotechtour om 20-jarig bestaan te vieren

Ter gelegenheid van zijn 20-jarig bestaan wil VIB de Vlaamse bevolking graag laten kennismaken met de resultaten die voortvloeien uit investeringen in basisonderzoek in levenswetenschappen, gekoppeld aan Technologie Transfer. VIB reist daarom met een mini-expo langs de 5 steden waar VIB actief is: Gent, Leuven, Brussel, Antwerpen en Hasselt. In elke stad blijft de expo ongeveer een maand staan.

Biotechbabbel in Gent: Hoe zoekt VIB antwoorden op de uitdagingen rond gezondheid en duurzame voedsel- en energieproductie?

Vraaggesprek met prof. Bart Lambrecht (VIB-UGent) en prof. Wout Boerjan (VIB-UGent) op Woensdag, 14 december 2016 (20:00-21:30u) in de UGent - Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 GENT. Inschrijven verplicht via www.biotechtour.be

Expo in Gent:
13 tot en met 22 december 2016: UGent – Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent
2 tot en met 13 januari 2017: Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein, 9000 Gent

www.biotechtour.be

Info

VIB
Sooike Stoops – Persverantwoordelijke VIB
T 09 244 66 11 | M 0474 28 92 52
UGent
Stephanie Lenoir -  Persdienst UGent
T 09 264 82 76 | M 0472 96 82 81
Stad Gent
Alien Vanhee – Coördinator team speerpunten Dienst Economie Stad Gent
T 09 266 84 03 I M 0485 11 13 94