Drie nieuwe ERC Starting Grants aan de UGent

Elizabeth Merrill, Georgios Spyropoulos, Christopher Markiewicz (vergrote weergave)

Elizabeth Merrill, Georgios Spyropoulos, Christopher Markiewicz

(09-03-2023) In de ERC 2022 calls won de UGent 13 nieuwe ERC Starting Grants en 6 nieuwe Consolidator Grants.

In de laatste ERC Starting Grant call van 2022 wonnen nog twee extra UGent-onderzoekers een Starting Grant. Dit brengt het totaal voor de UGent op 12 nieuwe ERC grants. Daarnaast besloot nog een andere onderzoeker om met zijn Starting Grant-project naar de UGent te komen. 

ERC grants in cijfers

Deze bijkomende grants brengen het succespercentage van de UGent in de ERC Starting Grant call van 2022 op 31%, wat uitmuntend is. In de reeds geëvalueerde ERC 2022 calls won de UGent 13 nieuwe ERC Starting Grants en 6 nieuwe Consolidator Grants (waarvan één aan het VIB als gastinstelling). Met dit succespercentage positioneert de UGent zich in de top 3 van 360 instellingen die ERC-financiering kregen uit het 'Work Programme' van 2022. De UGent presteerde beter dan alle Europese universiteiten, en moest alleen CNRS en Max Planck, beide gigantische instellingen, voor laten gaan. Dit is een overweldigend succes!

De nieuwe Starting Grant projecten

CCPEMA – Elizabeth Merrill

Dit project schuift de hypothese naar voor dat de onderwerpen en technieken van het technisch tekenen de basis vormden van het architectuuronderwijs in Italië c. 1450-1650, vòòr de opkomst van een formeel architectuuronderwijs. Het project concentreert zich op twee types van eerder verwaarloosd materieel bewijsmateriaal om aan te tonen dat het kopiëren van tekeningen tot de belangrijkste gereedschappen in de werkplaats van de architect behoorde. Onderzoek van Francesco di Giorgio Martini's Opusculum de architectura (ca. 1475) en de bijhorende kopie-volumes biedt onoverkomelijk bewijs van de alomtegenwoordigheid van het handmatig kopiëren en de toevlucht van de architect tot een referentiecorpus aan grafische voorstellingen van machines. Het Opusculum werd niet alleen gekopieerd, maar werd ook gebruikt als sjabloon voor overtrektekeningen, een buitengewone vondst die een tweede hoeveelheid grafisch materiaal introduceert: bouwkundige tekeningen geproduceerd door rechtstreeks overtrekken (calqueren). Het onderzoek gaat dus de confrontatie aan met normatieve opvattingen die binnen de geschiedenis gekoesterd worden over ‘architectuur' en artistiek tekenen (disegno), en legt de basis voor een uitgebreide geschiedenis.

aTONE – Georgios Spyropoulos

Meer dan 5% van de wereldbevolking heeft revalidatie nodig voor gehoorverlies. Momenteel zijn cochleaire implantaten een van de belangrijkste hoortechnologieën om daarbij te helpen. Echter, kritische beperkingen van materialen en neurostimulatiemethoden belemmeren ons vermogen om een responsief en verbeterd gehoor met hoge resolutie te bereiken dat de functionaliteit van een echte cochlea benadert. In het aTONE-project zal Georgios deze beperkingen aanpakken door de fundamentele eigenschappen van organische materialen te gebruiken om betere neurale interfaces te bouwen en door hybride elektro-optische neurostimulatiemethoden te ontwikkelen om op een responsieve manier te interageren met de auditieve neurale baan.

OTTOWAQF – Christopher Markiewicz

OTTOWAQF zal onderzoeken hoe religieuze stichtingen vorm gaven aan de opbouw van de staat in het Ottomaanse rijk tijdens een cruciale periode tussen 1450 en 1650. Religieuze stichtingen controleerden uitgestrekte stukken land en eigendommen in het hele rijk ter ondersteuning van moskeeën, scholen, ziekenhuizen en vele andere liefdadigheidsactiviteiten. Als gevolg hiervan vormden ze de meest wijdverbreide en machtigste sociale instellingen binnen het rijk en in islamitische landen. Toch wordt hun rol bij de staatsvorming over het hoofd gezien. OTTOWAQF zal de politieke en economische impact van stichtingen op de staat onderzoeken om een nieuw model van staatsmacht in het Ottomaanse rijk te ontwikkelen dat rekening houdt met de deelname van een breed scala aan sociale actoren uit het hele rijk aan de ontwikkeling van de vroegmoderne Ottomaanse staat.

Over ERC

Het ERC werd in 2007 door de Europese Unie werd opgericht, en is de belangrijkste Europese financieringsorganisatie voor grensverleggend onderzoek van topniveau. Het financiert creatieve onderzoekers van alle nationaliteiten en leeftijden om projecten uit te voeren in heel Europa. Het ERC biedt vier kernsubsidieregelingen: Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants en Synergy Grants. Het ERC wordt geleid door een onafhankelijk bestuursorgaan, de Wetenschappelijke Raad, waarin ook VIB-UGent professor Dirk Inzé zetelt. Sinds 1 november 2021 is Maria Leptin voorzitter van het ERC. Het totale ERC-budget van 2021 tot 2027 bedraagt meer dan 16 miljard euro, als onderdeel van het 'Horizon Europa' programma, onder de verantwoordelijkheid van de Europese commissaris voor innovatie, onderzoek, cultuur, onderwijs en jeugdzaken, Mariya Gabriel.

Onderzoekers binnen en buiten UGent die een ERC Grant willen aanvragen met onze universiteit als gastinstelling, kunnen contact opnemen met het EU-team voor advies en ondersteuning.

Contact