ERC Starting Grants: recordaantal beurzen behaald

(22-11-2022) In de laatste ERC Starting Grant oproep van 2022 haalde Universiteit Gent maar liefst 10 nieuwe ERC-beurzen binnen. Dat is een record. Het is ook het hoogste aantal grants behaald aan een Belgische universiteit in één oproep.

ERC grants in cijfers

Ons slaagpercentage bedroeg 26%, het dubbele van het Europese gemiddelde. Met deze nieuwe grants, rondt Universiteit Gent de kaap van 100 ERC grantees, inclusief de ERC-projecten van onze onderzoekers verbonden aan VIB en IMEC. In totaal ontvingen 108 onderzoekers ERC-financiering sinds de start in 2007. De laatste 15 jaar won Universiteit Gent 143 ERC-projecten, waarvan 120 main grants, elk met een budget tussen 1,5 en 2,5 miljoen euro. 23 projecten zijn Proof-of-Concept projecten, follow-up projecten op een main grant, ter waarde van elk 150 000 euro.

Excellentie in onderzoek

De Universiteit Gent is een kweekvijver voor onderzoekstalent. De onderzoeksstrategie van alle faculteiten en de centrale administratie zijn ontworpen om excellentie in onderzoek te stimuleren. Het uitgebreide centrale EU-team kan nu meer opleiding en ondersteuning op maat bieden aan alle aanvragers in het kader van de Ghent University Funding Academy. ERC-winnaars helpen graag nieuwe aanvragers door hun ervaringen te delen en hen uit te dagen om out of the box te denken.

"Aan de Universiteit Gent koesteren we talent en ondersteunen we onze onderzoekers zoveel mogelijk om baanbrekend onderzoek te doen. Dit heeft geleid tot een steeds grotere verwerving van externe financiering, onder meer vanuit ERC. We zijn erg trots op al deze getalenteerde onderzoekers." (professor Ignace Lemahieu, directeur Onderzoek)

Onderzoek op Europees en wereldniveau

Uit een recente studie, Mapping Frontier Research, van de ERC en zijn Uitvoerend Agentschap, blijkt dat onderzoek gefinancierd door ERC zeer relevant is voor wetenschap én samenleving. Professor Dirk Inzé, directeur van het Center for Plant Systems Biology van het VIB, professor aan de Universiteit Gent en tweevoudig ERC-begunstigde, zat deze studie voor als lid van de Wetenschappelijke Raad van de ERC.

"De ERC financiert onderzoeksgedreven grensverleggende studies in alle disciplines van de wetenschap. Een diepgaande analyse van meer dan 6700 gefinancierde projecten tussen 2014 en 2021 toont een rijkdom aan onderwerpen en benadrukt synergieën tussen disciplines. De studie toonde ook de grote bijdrage van ERC-projecten aan de aanpak van Europese en mondiale uitdagingen, vaak door innovatieve oplossingen aan te dragen. Proficiat aan alle ERC-begunstigden van de UGent voor hun inzet voor grensverleggend toponderzoek." (professor Dirk Inzé)

Nieuwe Starting Grants projecten

De 100ste onderzoeker die een ERC-beurs krijgt aan de Universiteit Gent is prof. Emilie Caspar, universitair hoofddocent aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Hier lees je meer over haar hersenonderzoek in Rwanda.

Maak hieronder ook kort kennis met al onze grantees van 2022 en hun onderzoek. De Universiteit Gent zal in het voorjaar van 2023 ook een feestelijke bijeenkomst organiseren waarop alle ERC-begunstigden zullen worden uitgenodigd.

Emilie CasparDISOBEY – Emilie Caspar

De kerndoelstelling van dit project is het blootleggen van de neuro-cognitieve mechanismen van ongehoorzaamheid. Waarom gehoorzamen sommige mensen in een bepaalde situatie immorele bevelen en andere niet? Met DISOBEY wil Emilie deze fundamentele vraag oplossen door gebruik te maken van een neurowetenschappelijke benadering. Ze test burgers, militairen, maar ook voormalige genocideplegers en reddingswerkers in Rwanda met behulp van Magnetic Resonance Imagery.


SIESS - Nick Bultinck

In het SIESS-project concentreert Nick zich op het kwantummechanische gedrag van een onlangs ontdekte familie van materialen die bij hoge temperaturen supergeleidend zijn, en die bijna perfect tweedimensionaal zijn (ze zijn slechts enkele atomen dik). Het doel van het SIESS-project is het ontwikkelen van theoretische modellen en numerieke simulaties om de experimenteel waargenomen eigenschappen van deze raadselachtige materialen te verklaren.

Caroline De TenderMiCoS - Caroline De Tender

Tot nog toe is er weinig tot geen informatie beschikbaar over de verspreiding van plastic in Europese (landbouw)bodems. Met het project MiCoS wil Caroline begrijpen hoe de huidige mate van microplasticvervuiling de gezondheid van bodem en planten beïnvloedt. Ze onderzoekt of plasticafbrekende micro-organismen kunnen worden toegepast om de introductie en accumulatie van plastic te verminderen.

 

WybouwHYBRIPEST – Nicky Wybouw

Paren met de verkeerde partner kan tot steriel of niet-levensvatbaar nageslacht leiden. Deze defecten worden geregeld door zowel het eigen genoom als die van bacteriële symbionten zoals Wolbachia. Incompatibele paring is een sterke isolatiebarrière die soortvorming aandrijft en die ook wordt geïmplementeerd in pesticide-vrije plaagbestrijding. HYBRIPEST ontrafelt de primaire moleculair-genetische mechanismen, en hun interacties, die vorm geven aan hybride defecten binnen één systeem  van nauw verwante mijtensoorten.

Pieter GeiregatNOMISS – Pieter Geiregat

Draagbare opto-elektronische apparaten zoals smartphones, laptops, smartwatches en dergelijke zijn gebaseerd op de interactie van straling met een korte golflengte, d.w.z. zichtbaar licht, met materie. Het gebruik van langere golflengten biedt echter enorme mogelijkheden, bijvoorbeeld om moleculen in chemische sensoren te kwantificeren, glucose in bloedmonsters op te sporen of broeikasgassen in de atmosfeer te meten. Helaas zijn de voor deze studies gebruikte apparaten zeer duur, omvangrijk en vaak samengesteld uit beperkte chemische elementen (Hg, Pb, ...). Binnen het project NOMISS zal Pieter daarom een route verkennen naar goedkope, veilige en flexibele infrarood opto-elektronica.

Gillian MathysVIOLENCE WORK - Gillian Mathys

VIOLENCE WORK bestudeert het dagelijks geweld in voormalig Belgisch Centraal-Afrika: Burundi, Congo en Rwanda (19e-20e eeuw). Dit project combineert tot nu toe verwaarloosd bronnenmateriaal en een nieuw conceptueel uitgangspunt - geweldswerk(ers)- om de nadruk te leggen op alledaagse geweldspraktijken die cruciaal zijn voor het creëren en in stand houden van een koloniale staat. De belangrijkste  innovatie van het project is dat geweldswerk niet uitsluitend werd uitgevoerd door formele geweldswerkers - mannen in uniform - maar eerder door een reeks actoren (kolonisator en gekoloniseerde) binnen en buiten de staat. Deze studie van alledaags koloniaal geweld zal de basis vormen voor verder onderzoek naar hoe koloniale erfenissen voortduren en interageren met lokale en nieuwe repertoires van geweldswerk, en zal bijdragen aan het ontkrachten van hardnekkige koloniale mythes over deze regio's en hun inwoners als inherent gewelddadig.

F SauvageDYE-LIGHT - Felix Sauvage

Oogziekten tasten de levenskwaliteit van miljoenen patiënten aan. Ondanks verbeteringen in farmacologische behandelingen blijft het arsenaal aan geneesmiddelen voor de behandeling van ernstige oogziekten vandaag vrij beperkt tot traditionele geneesmiddelen. DYE-LIGHT stelt dat strategieën die het gebruik van P-L's in het oog met een veel lagere energie dan vandaag mogelijk maken, de veiligheid aanzienlijk kunnen verbeteren en de weg kunnen effenen voor zowel nieuwe oculaire therapieën als geavanceerde chirurgische ingrepen. DYE-LIGHT zal vitale kleurstoffen, zoals die door oogchirurgen worden gebruikt om weefsels te kleuren, onderzoeken als fotosensibilisatoren. Indien succesvol, zou dit nieuwe perspectieven kunnen openen om de doeltreffendheid van de toediening van geneesmiddelen en genen aan het netvlies te verbeteren.

Kasper van gasseLASIQ - Kasper Van Gasse

In LASIQ zal Kasper voor het eerst een on-chip titanium-sapphire mode-locked laser ontwikkelen waarmee ruisarme optische frequentiekammen kunnen worden gegenereerd in het golflengtegebied van 650-1100 nm. Optische frequentiekamgeneratoren zijn lichtbronnen die een spectrum van miljoenen gelijk verdeelde laserlijnen kunnen genereren. Dergelijke lichtbronnen maken het mogelijk optische frequenties (THz) te converteren naar het microgolfdomein (GHz). Dat zou precisielaserspectroscopie en de constructie van optische atoomklokken mogelijk maken.

Samuël CogheCATTLEFRONTIERS - Samuël Coghe

Dit project onderzoekt de veranderingen in de runderteelt in Zuid- en Centraal-Afrika tijdens de koloniale en vroege postkoloniale periode (jaren 1890 - 1970). In deze periode probeerden (post)koloniale regeringen, wetenschappers, ondernemers en kolonisten een breed scala aan ingrepen door te voeren om de vermeende oneconomische houding van Afrikaanse veehouders te overwinnen en van runderen winstgevende handelswaar te maken. CATTLEFRONTIERS slaat een nieuwe weg in met de eerste geschiedenis van deze transformatieprocessen van hoef tot tafel, voor meerdere koloniale rijken en over een lange periode. Het project past het concept van 'commodity frontiers', uit de globale geschiedenis van het kapitalisme, toe op Afrikaanse rundereconomieën.

Ruben Van CoileAFireTest - Ruben Van Coile

Binnen AFireTest willen Ruben en zijn onderzoeksteam de nodige methoden en instrumenten ontwikkelen voor een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van brandtesten en brandveiligheid in de bebouwde omgeving. Een concept van ‘Adaptive Fire Testing’ zal worden ontwikkeld waarbij brandtesten worden aangepast aan de specifieke kenmerken van het bouwproduct en de toepassing ervan, waardoor een gedetailleerd inzicht in de brandprestaties wordt verkregen.

Over de ERC

De ERC, in 2007 opgericht door de Europese Unie, is de belangrijkste Europese financieringsorganisatie voor excellent grensverleggend onderzoek. Het financiert creatieve onderzoekers van alle nationaliteiten en leeftijden voor projecten in heel Europa. De ERC biedt vier kernsubsidieregelingen: Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants en Synergy Grants. Met zijn aanvullende subsidieregeling Proof of Concept helpt de ERC bursalen de kloof te overbruggen tussen hun baanbrekende onderzoek en de eerste fasen van de commercialisering ervan.

Onderzoekers binnen en buiten UGent die een ERC Starting Grant willen aanvragen met onze universiteit als gastinstelling, kunnen contact opnemen met het EU-team voor advies en ondersteuning.

Contact