Eventuele uitbreiding rectoraal team: reactie UGent

(02-06-2017) Aan de UGent rees de voorbije week de vraag naar een eventuele uitbreiding van het rectorale team.

De Raad van Bestuur neemt akte van dat idee. Het zal verder opgenomen worden door de werkgroep governance. Dat is een al bestaande werkgroep die het bestuursmodel van de UGent grondig evalueert. Het advies van die werkgroep wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur en tegen de zomer weten we meer over het verdere verloop.

Het onderzoek heeft geen gevolgen voor de lopende verkiezingsprocedure aan de UGent. Deze week startte een tweede stemcyclus voor de verkiezing van een nieuwe rector en vicerector. Het verkiezingsreglement blijft hetzelfde als tijdens de eerste cyclus.

De eerste stemronde loopt van maandag 19 juni, 8 uur tot en met dinsdag 20 juni, 8 uur. Er is slechts één duo kandidaat. Eens dat duo een tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, kan de Raad van Bestuur overgaan tot de benoeming.

Contact

Tine Dezeure en Stephanie Lenoir
Persdienst UGent
T 09 264 82 78
M 0472 96 82 81