Innovatief onderzoek naar hersenveroudering: UGent en UZ Gent bundelen krachten met Nederlandse partners

(08-11-2016) De UGent, het UZ Gent, de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en het expertisecentrum Kempenhaeghe ondertekenden op 7 november een ‘memorandum of understanding’ voor gezamenlijk onderzoek naar hersenveroudering.

Op maandag 7 november vond in Gent een Vlaams-Nederlandse top plaats, in aanwezigheid van onder meer Vlaams minister-president Geert Bourgeois, Nederlands minister-president Mark Rutte en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Ze bespraken er gemeenschappelijke belangen. Ook de UGent, het UZ Gent, de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en het expertisecentrum Kempenhaeghe bundelden er de krachten en gaan samen de veroudering van hersenen bestuderen. 

Krachten bundelen in onderzoek naar hersenveroudering

‘Zo’n samenwerking tussen universiteiten en ziekenhuizen in Nederland en België is uniek’, zegt prof. dr. Paul Boon, diensthoofd Neurologie aan het UZ Gent en directeur van het Gentse Instituut voor Neurowetenschappen. ‘Elke partner brengt zijn eigen expertise in. UZ Gent heeft heel wat klinische ervaring met neurostimulatie, Kempenhaeghe op het vlak van neuroimaging. TU/e en UGent hebben zich gespecialiseerd in data-analyse en de ontwikkeling van methoden en rekentechnieken. Ook industriële partners zullen betrokken worden.’
Om die samenwerking te faciliteren, is een grootschalig onderzoeks- en innovatieplatform opgezet dat de naam Neu³Ca kreeg. ‘Neu³’ verwijst naar de drievoudige focus van het platform: neurodegeneratie, neuronale netwerken en neurostimulatie. ‘Ca’ staat voor cognitive ageing.

Epilepsie als vertrekpunt

Het platform richt zich in de eerste plaats op versnelde hersenveroudering bij mensen met epilepsie. Sommige patiënten kampen namelijk met een versnelde cognitieve achteruitgang. ‘Die patiënten dementeren niet maar functioneren wel op een lager cognitief niveau dan voorheen’, zegt prof. dr. Bert Aldenkamp van Kempenhaeghe. ‘Diepgaand onderzoek naar dit fenomeen kan leiden tot meer inzicht in cognitieve veroudering in het algemeen, ook bij bijvoorbeeld dementie.’

Info

Stephanie Lenoir
Persdienst UGent
T 09 264 82 76 - M 0472 96 82 81