Persuitnodiging: de UGent reikt op 24 maart 7 eredoctoraten uit

(21-03-2023) Op Dies Natalis, dit jaar op 24 maart, kent de UGent een institutionele eretitel toe aan professor Dame Sarah Springman en aan de heer Frans Timmermans. Daarnaast reikt de UGent ook 5 facultaire eredoctoraten uit wegens wetenschappelijke verdiensten.

Rector Rik Van de Walle is promotor van de institutionele eredoctoraten.

Professor Dame Sarah Springman

Professor Dame Sarah Springman leidt sinds vorig jaar St Hilda’s College, een van de colleges die samen de University of Oxford vormen. Voordien was zij als hoogleraar in de geotechniek aan ETH Zürich verbonden. Van januari 2015 tot januari 2022 was zij rector van deze Zwitserse universiteit, die beschouwd wordt als een van de beste universiteiten van continentaal Europa en die net als de UGent lid is van CESAER, het netwerk van universiteiten die toonaangevende zijn op het vlak van wetenschap en technologie.

Haar snelle en hoge vlucht binnen de ingenieurswetenschappen hebben haar tot voorbeeld gemaakt voor meisjes en vrouwen in STEM – een rol waarvan zij zelf het belang inziet en die zij graag actief opneemt.

De heer Frans Timmermans

Frans Timmermans is sinds 2014 Europees Commissaris en Eerste Vicevoorzitter van de Europese Commissie. Sinds 2019 is hij als Europees Commissaris bevoegd voor de Europese ‘Green Deal’.

Tegenover het klimaatprobleem dat de wereld voor een enorme uitdaging stelt, voor vele medemensen onoverzichtelijk is, en in alle complexiteit welhaast onoplosbaar lijkt, slaagt Frans Timmermans erin richting te geven, vertrouwen te wekken en tot actie aan te zetten. Dit doet hij aan de hand van een samenhangend verhaal dat stoelt op wetenschappelijke kennis en haalbare oplossingen op zowel kortere als langere termijn.

Als maatschappelijk geëngageerde universiteit die duurzaamheid hoog in het vaandel draagt, vindt de UGent het gepast om via een institutioneel eredoctoraat haar erkenning uit te drukken voor de cruciale rol die Frans Timmermans op die manier vervult. De universiteit uit hiermee ook haar steun aan de zaak waar hij voor staat, een zaak die de komende jaren en decennia uiterst relevant en urgent zal blijven.

Het institutioneel eredoctoraat aan de heer Frans Timmermans werd reeds in 2022 toegekend maar kon toen niet worden uitgereikt.

 

Naast de institutionele eredoctoraten reikt de Universiteit Gent dit jaar ook vijf eredoctoraten toe wegens wetenschappelijke verdiensten.

Professor M.T. Hany Babu

Department of English, Delhi University (Indië)
Promotor: professor Anne Breitbarth, faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Prof. Hany is een taalkundige uit India, die naast zijn academisch onderzoek op het gebied van syntaxis en semantiek werkt rond vragen rond taalideologie, taalbeleid en taalpolitiek. Hij heeft hierbij in het bijzonder oog voor gelijke kansen en eerlijke toegang tot onderwijs voor de sprekers van gemarginaliseerde talen.

Prof. Babu werd in 2020 gevangen genomen nadat hij weigerde te getuigen tegen gearresteerden in de Bhima Koregaonzaak (2017-2018). Hij wordt onder meer beschuldigd van het aanzetten tot geweld en het samenspannen met gewelddadige maoïstische bewegingen in India, en wordt vervolgd op grond van de Unlawful Activites Prevention Act. Onder meer Amnesty International en tal van gerenommeerde intellectuelen en academici protesteerden tegen zijn arrestatie.
Al voor zijn arrestatie riepen mensenrechtenorganisaties hem uit tot 'scholar at risk' nadat zijn woning in 2019 zonder huiszoekingsbevel werd doorzocht en zijn laptop, USB-sticks en enkele boeken in beslag werden genomen.

In zijn afwezigheid zal promotor prof. Anne Breitbarth de eretekens voor prof. Babu in ontvangst nemen.

Professor P. Jeffrey Brantingham

Department of Anthropology, University of California (Los Angeles, Verenigde Staten)
Promotor: professor Christophe Vandeviver, faculteit Recht en Criminologie

Het onderzoek van prof. Brantingham is gericht op het begrijpen van menselijk gedrag in complexe omgevingen, met behulp van materiële en digitale sporen die het gedrag achterlaat. De rode draad in zijn onderzoek is de zoektocht naar fundamentele modellen van patronen van criminaliteit en crimineel gedrag, en het gebruik van simulatie en wiskundige methoden om counterfactuals te creëren waartegen geobserveerde criminaliteits- en gedragspatronen kunnen worden geëvalueerd.

Professor Jaap Wagenaar

Departement Biomolecular Health Sciences, Infectious Diseases and Immunology, Clinical Infectiology (Utrecht, Nederland)
Promotor: professor Jeroen Dewulf, faculteit Diergeneeskunde
Professor Wagenaar is als onderzoeker een voortrekker binnen het domein van de antibioticaresistentie en het campylobacteronderzoek, waar hij een zeer grote impact heeft gehad op het reduceren van antibioticagebruik. Hij wordt als een belangrijk onderzoeker gezien in het One Health verhaal. 

Professor Bernd Nidetzky

The Austrian Centre of Industrial Biotechnology (ACIB) – Institute of Biotechnology and Biochemical Engineering, Graz University of Technology (Oostenrijk)
Promotor: professor Tom Desmet, faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Prof. Nidetzky ontwikkelt nieuwe processen voor de valorisatie van biomassa. Deze nieuwe processen zijn ondertussen ook geïmplementeerd en gecommercialiseerd door de industrie.

Professor Pieter Cullis

Departement of Biochemistry and Molecular Biology, University of British Colombia, Vancouver (Canada)
Promotor: professor Katrien Remaut, faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Prof. Cullis is als natuurkundige en biochemicus bekend om zijn bijdragen op het gebied van lipide nanodeeltjes (LNP). Lipide nanodeeltjes zijn essentieel gebleken als afgiftesysteem voor de huidige mRNA-vaccins, die wereldwijd een grote doorbraak kenden in de strijd tegen de Covid-19- pandemie. Prof. Cullis is vooral bekend vanwege de ontwikkeling van ioniseerbare kationische lipiden, die zorgen voor de binding van het anionisch mRNA.

Publieke lezingen

In de aanloop naar de uitreiking van de eredoctoraten geven een aantal van de eredoctores in spe een lezing.

Praktisch

Academische zitting met uitreiking van de eredoctoraten op vrijdag 24 maart 2023 om 15.30 uur in de Aula, Voldersstraat 9, 9000 Gent.
Voorafgaand vertrekt de academische stoet om 15 uur van het Ufo (Sint-Pietersnieuwstraat 33) naar de Aula.
Het einde van de zitting is voorzien rond 17 uur.

De ceremonie is ook te volgen via livestream op de UGent-website, zowel in het Nederlands als het Engels.

Info

Persdienst UGent
0472 96 82 81
persdienst@ugent.be