Professor Dame Sarah Springman wordt eredoctor aan de UGent

(23-02-2023) Op Dies Natalis, dit jaar op 24 maart, kent de UGent een institutionele eretitel toe aan professor Dame Sarah Springman en aan de heer Frans Timmermans.

Daarnaast reikt de UGent ook vijf facultaire eredoctoraten uit wegens wetenschappelijke verdiensten.

Professor Dame Sarah Springman

Rector St Hilda’s College, Universiteit van Oxford
Gewezen rector ETH Zürich
Topatlete en sportbestuurder
(Verenigd Koninkrijk/Zwitserland)
Promotor: professor Rik Van de Walle, rector

Professor Dame Sarah Springman leidt sinds vorig jaar St Hilda’s College, een van de colleges die samen de University of Oxford vormen. Voordien was zij als hoogleraar in de geotechniek aan ETH Zürich verbonden. Van januari 2015 tot januari 2022 was zij rector van deze Zwitserse universiteit, die beschouwd wordt als een van de beste universiteiten van continentaal Europa en die net als de UGent lid is van CESAER, het netwerk van universiteiten die toonaangevende zijn op het vlak van wetenschap en technologie.

De talenten van professor Sarah Springman werden niet enkel in haar eigen universiteit opgemerkt: ze was of is onder andere lid van de (toenmalige) SWTR, de Zwitserse Wissenschafts- und Technologierat; van ISSMGE, de International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (waarvoor ze in 2010 de vierjaarlijkse internationale conferentie organiseerde); van de Britse Royal Academy of Engineering en van de Women’s Engineering Society.

Haar snelle en hoge vlucht binnen de ingenieurswetenschappen hebben haar tot voorbeeld gemaakt voor meisjes en vrouwen in STEM – een rol waarvan zij zelf het belang inziet en die zij graag actief opneemt.

Bovendien maakte professor Springman niet alleen als ingenieur en als universitair bestuurder carrière. Parallel aan haar academische loopbaan ontpopte ze zich tot een succesvol topsporter: als triatlete vertegenwoordigde ze haar land tot op het hoogste internationale niveau en werd ze tot drie keer toe Europees kampioene. Ook na haar overstap naar het roeien – een sport die zij tot op vandaag beoefent – bleef zij internationale medailles halen. Zoals ze in de academische wereld voor meerdere bestuursfuncties werd gevraagd, werd ze ook door verschillende sportbonden gesolliciteerd; ze leidde onder andere de Britse triatlonfederatie en was vicevoorzitter van de International Triathlon Union.

De heer Frans Timmermans

Eerste Vicevoorzitter van de Europese Commissie voor Europese Green Deal
Promotor: professor Rik Van de Walle, rector

Frans Timmermans is sinds 2014 Europees Commissaris en Eerste Vicevoorzitter van de Europese Commissie. Sinds 2019 is hij als Europees Commissaris bevoegd voor de Europese ‘Green Deal’.
Tegenover het klimaatprobleem dat de wereld voor een enorme uitdaging stelt, voor vele medemensen onoverzichtelijk is, en in alle complexiteit welhaast onoplosbaar lijkt, slaagt Frans Timmermans erin richting te geven, vertrouwen te wekken en tot actie aan te zetten. Dit doet hij aan de hand van een samenhangend verhaal dat stoelt op wetenschappelijke kennis en haalbare oplossingen op zowel kortere als langere termijn.

Als maatschappelijk geëngageerde universiteit die duurzaamheid hoog in het vaandel draagt, vindt de UGent het gepast om via een institutioneel eredoctoraat haar erkenning uit te drukken voor de cruciale rol die Frans Timmermans op die manier vervult. De universiteit uit hiermee ook haar steun aan de zaak waar hij voor staat, een zaak die de komende jaren en decennia uiterst relevant en urgent zal blijven.

Het institutioneel eredoctoraat aan de heer Frans Timmermans werd reeds in 2022 toegekend maar kon toen wegens omstandigheden niet worden uitgereikt.

Facultaire eredoctoraten


De UGent reikt op Dies Natalis ook eredoctoraten uit wegens wetenschappelijke verdiensten. Vijf faculteiten konden dit jaar een eredoctor voordragen:

 • Faculteit Letteren en Wijsbegeerte: professor M.T. Hany Babu (Department of English, Delhi University, Indië).
  Promotor: professor Anne Breitbarth
  Prof. Hany is een taalkundige uit India, die zich naast zijn academisch onderzoek op het gebied van syntaxis en semantiek werkt rond vragen rond taalideologie, taalbeleid en taalpolitiek. Hij heeft hierbij in het bijzonder oog voor gelijke kansen en eerlijke toegang tot onderwijs voor de sprekers van gemarginaliseerde talen.
 • Faculteit Recht en Criminologie: professor P. Jeffrey Brantingham (Department of Anthropology, University of California, Los Angeles, Verenigde Staten).
  Promotor: professor Christophe Vandeviver
  Het onderzoek van prof. Brantingham is gericht op het begrijpen van menselijk gedrag in complexe omgevingen, met behulp van materiële en digitale sporen die het gedrag achterlaat. De rode draad in zijn onderzoek is de zoektocht naar fundamentele modellen van patronen van criminaliteit en crimineel gedrag, en het gebruik van simulatie en wiskundige methoden om counterfactuals te creëren waartegen geobserveerde criminaliteits- en gedragspatronen kunnen worden geëvalueerd.
 • Faculteit Diergeneeskunde: professor Jaap Wagenaar (Departement Biomolecular Health Sciences, Infectious Diseases and Immunology, Clinical Infectiology, Utrecht, Nederland).
  Promotor: professor Jeroen Dewulf
  Prof. Wagenaar is als onderzoeker een voortrekker binnen het domein van antibioticaresistentie en het campylobacteronderzoek, waar hij een zeer grote impact heeft gehad op het reduceren van antibioticagebruik. Hij wordt als een belangrijk onderzoeker gezien in het One Health verhaal.
 • Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen: professor Bernd Nidetzky (The Austrian Centre of Industrial Biotechnology (ACIB) – Institute of Biotechnology and Biochemical Engineering, Graz University of Technology, Oostenrijk).
  Promotor: professor Tom Desmet
  Prof. Nidetzky ontwikkelt nieuwe processen voor de valorisatie van biomassa. Deze nieuwe processen zijn ondertussen ook geïmplementeerd en gecommercialiseerd door de industrie.
 • Faculteit Farmaceutische Wetenschappen: professor Pieter Cullis (Departement of Biochemistry and Molecular Biology, University of British Colombia, Vancouver, Canada).
  Promotor: professor Katrien Remaut
  Prof. Cullis leverde als natuurkundige en biochemicus belangrijke bijdragen op het gebied van lipide nanodeeltjes (LNP). Die deeltjes zijn essentieel gebleken als afgiftesysteem voor de huidige mRNA-vaccins, die wereldwijd een grote doorbraak kenden in de strijd tegen de Covid-19-pandemie. Prof. Cullis is vooral bekend vanwege de ontwikkeling van ioniseerbare kationische lipiden, die zorgen voor de binding van het anionisch mRNA.

Praktisch

Academische zitting met uitreiking van de eredoctoraten op vrijdag 24 maart 2023 om 15.30 uur in de Aula, Voldersstraat 9, 9000 Gent.
Voorafgaand vertrekt de academische stoet om 15 uur van het Ufo (Sint-Pietersnieuwstraat 33) naar de Aula.
Het einde van de zitting is voorzien rond 17 uur.

De ceremonie is te volgen via livestream op de UGent-website, zowel in het Nederlands als het Engels. De zitting zal ook live vertaald worden door een tolk gebarentaal.

Publieke lezingen

In de aanloop naar de uitreiking van de eredoctoraten geven een aantal van de eredoctores in spe een lezing.