Scriptieprijs 2022: drie UGent'ers in de prijzen

Emma Coene, Frédéric Claerhoudt, Noah Fuhrmann (vergrote weergave)

Emma Coene, Frédéric Claerhoudt, Noah Fuhrmann

(20-12-2022) Studenten geneeskunde Emma Coene en Frédéric Claerhoudt winnen de Eosprijs 2022 en bio-ingenieur Noah Fuhrmann wint de Klasseprijs 2022.

SciMingo vzw reikte op 20 december verschillende prijzen uit. UGent-studenten Emma Coene en Frédéric Claerhoudt wonnen de Eosprijs, voor de sterkste exact-wetenschappelijke scriptie. UGent-student Noah Fuhrmann won de Klasseprijs, voor de sterkste onderwijsscriptie. Ze winnen elk een geldprijs van 1.000 euro. 

Emma Coene en Frédéric Claerhoudt winnen de Eosprijs 2022

Op zoek naar de maagsonde

Op intensieve zorg krijgen patiënten een maagsonde om voeding in hun maag te krijgen. Maar bij sommige patiënten geraakt die sonde niet verder dan de slokdarm of komt ze in de longen terecht, wat levensgevaarlijk kan zijn. Daarom moet altijd worden gecontroleerd of de sonde op de juiste plaats zit. Tot nu toe gebeurt die controle met röntgenfoto’s, wat nadelen heeft: de stralen zijn schadelijk –ze verhogen het risico op kanker– en het is vaak lang wachten op de onderzoeksresultaten. Emma Coene en Frédéric Claerhoudt onderzochten bij 43 patiënten of ze de sonde ook zien zitten met echografie, wat een onschadelijk onderzoek is, goedkoper is en sneller resultaten geeft dan röntgenscans. Uit hun resultaten blijkt dat de techniek meestal werkt, waardoor röntgenonderzoek kan worden beperkt tot de gevallen waarbij echografie geen uitsluitsel kan geven. 

Het publiek stemde mee 

“De scriptie van Emma Coene en Frédéric Claerhoudt is zeer relevant en de resultaten kunnen ook meteen bijdragen aan een betere praktijk in het ziekenhuis”, aldus de jury.

Voor de Eosprijs liep ook een poll waarbij het publiek mee kon stemmen voor de winnaar. In totaal brachten bijna 1.900 mensen hun stem uit. Die resultaten werden voor een kwart meegenomen in de eindbeslissing. In de publiekspoll eindigden Coene en Claerhoudt tweede, met 437 stemmen.

Noah Fuhrmann wint de Klasseprijs 2022

“Verdroging aanpakken? Vraag het aan leerlingen!” Met dat concept won UGent-student en bio-ingenieur Noah Fuhrmann de Klasseprijs 2022. Hij ontwikkelde een STEM-lessenpakket waarmee leerlingen hun wetenschappelijke kennis gebruiken om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke problemen. Twee vliegen in één klap. 

Verdroging in Vlaanderen

In Vlaanderen is in de laatste 20 jaar de grondwaterstand sterk gedaald. De langere periodes van droogte die door de klimaatverandering veroorzaakt worden, vergroten dit probleem nog. Dit verdrogingsprobleem wil Furhman aanpakken samen met leerlingen uit de derde graad van het TSO. Hij geeft ze met zijn lessenpakket de rol van wetenschappers. De leerlingen gaan als groep en met de hulp van de leerkracht op zoek naar het effect dat het oppompen van grondwater heeft op de natuur. Ze doen metingen, gaan op excursie en rapporteren over hun bevindingen. Op het einde van de rit hebben de leerlingen zo niet enkel een maatschappelijk probleem onderzocht, maar leerden ze ook bij over fysica, biologie en informatica.

Mix van theorie en praktijk

In het schooljaar waarin het onderwijsveld het 10-jarige bestaan van STEM-onderwijs viert hoeft de keuze voor een scriptie over dat belangrijke beleidsthema misschien niet te verbazen. Maar dat is niet de hoofdreden voor de Klasse-jury om Fuhrman als laureaat te kiezen.

“Hij verrast met een sterke mix van theorie en praktijk, uitzonderlijk voor een masterscriptie. Kwalitatief onderzoek, maatschappelijk relevant, actueel, innovatief, meteen bruikbaar in de klas en laagdrempelig. Ja, deze scriptie checkt duidelijk alle vinkjes af. Een terechte winnaar!”, aldus de jury

Overige prijzen

Tijdens de uitreiking in het Brusselse stadhuis werden nog drie andere prijzen uitgereikt in aanwezigheid van Vlaams minister van Wetenschap Jo Brouns. De Vlaamse Scriptieprijs 2022 gaat naar Hellen Tielemans met de app die ze uitdacht om ziekenwagens beter met ziekenhuizen te laten communiceren. De Bachelorprijs gaat naar Manon De Meester die een rat trainde om bacteriën op te sporen. De mtech+prijs gaat naar Arno Verstraete die een algoritme ontwikkelde voor het verbeteren van videostreaming.