Nederlandstalige studenten onthouden Engelse teksten goed, erover schrijven gaat moeizaam

(02-08-2017) Wanneer studenten een Engelse test krijgen over een tekst in het Engels, scoren ze even goed als bij een test in het Nederlands over een tekst in het Nederlands. Informatie uit een Engelse tekst in het Engels reproduceren is heel wat moeilijker.

Vlaamse studenten presteren even goed op een waar/niet waar-test over een tekst die ze moeten studeren in het Engels als in het Nederlands, zelfs na een maand nog. Wanneer ze de opdracht krijgen om zoveel mogelijk informatie uit een Engelse tekst in het Engels na te vertellen, scoren ze beduidend lager. Dat blijkt uit onderzoek van het LEMMA-project van de UGent. De resultaten zijn gepubliceerd in Eos Psyche&Brein.
Lopend onderzoek zal uitwijzen of de leerstof minder ‘diep’ in het geheugen geprint is, of dat studenten enkel slechter schríjven in het Engels.

Meertaligheid en geheugen

Studenten krijgen aan de universiteit steeds vaker les of studiemateriaal in het Engels. Dat doet veel stof opwaaien. “Maar er is weinig aandacht voor de cognitieve gevolgen voor de student’, stelt UGent-onderzoekster Heleen Vander Beken. ‘Terwijl het geheugen misschien anders werkt in onze moedertaal dan in een ‘tweede’, later aangeleerde taal.”
Het LEMMA-project onderzoekt het samenspel tussen meertaligheid en het geheugen. Wat gebeurt er in het brein tijdens de verwerking van een tweede taal? Hoeveel informatie blijft er in het geheugen van de student hangen?

Goed herkennen, minder goed opschrijven

In een experiment aan de Universiteit Gent studeerden 199 eerstejaarsstudenten psychologie  korte, informatieve teksten in binnen een tijdslimiet van zeven minuten. Daarna kregen ze een test met waar/niet waar-vragen of een test waarbij ze zoveel mogelijk informatie uit de tekst zelf moesten opschrijven. De helft van de studenten kreeg alle taken in het Engels; de andere helft in het Nederlands.
Wat blijkt? Op de waar/niet waar-vragen scoren de studenten even goed in het Engels als in het Nederlands. Maar als ze zelf moeten opschrijven wat ze er nog over weten, valt de score in het Engels een pak lager uit. Studenten verwerken de Engelse teksten dus niet slecht. Ze kunnen veel details onthouden. Ze hebben wél moeite om de inhoud zonder duidelijke aanwijzingen op te halen en zelf uit te drukken.

Onthouden op lange termijn

De onderzoekers vermoedden dat de informatie misschien minder 'diep' in het geheugen opgeslagen was. Dan zou ze ook sneller vergeten moeten worden. 171 studenten namen daarom deel aan een tweede studie met de waar/niet waar-vragen. Ze werden in groepen verdeeld die na 1 dag, 1 week, of 1 maand moesten terugkomen en kregen allemaal 1 test in het Engels en 1 in het Nederlands. Zelfs na 1 maand was er geen verschil tussen de scores in het Nederlands en het Engels, wat het vermoeden van de onderzoekers dus tegenspreekt.

Verder onderzoek

De vraag die rest is of studenten wel de informatie zelf kunnen neerschrijven in het Nederlands, ook wanneer ze een Engelse tekst studeerden. Voorlopige resultaten wijzen alvast uit dat open vragen in het Nederlands en in het Engels geen probleem opleveren, dus dat het nadeel beperkt blijft tot de moeilijkere taak om alles na te vertellen.
Verder onderzoek zal hier meer duidelijkheid opleveren.

Onderschatten we studenten?

Als studenten worden getest met essay-examens in het Engels, waarbij ze hun kennis in een tekst moeten gieten, onderschatten we hun kennis misschien, omdat ze er niet in slagen alles in de vreemde taal te noteren. De onderzoekers adviseren docenten daarom om dit type examen alleen te kiezen indien het van belang is dat de student zo’n tekst kan schrijven in het Engels.
Voor studenten is ook het van belang om wat extra tijd te voorzien, omdat lezen over het algemeen trager gaat in een tweede taal, en om voldoende oefening te krijgen in Engelse schrijfvaardigheid. Maar veel reden tot paniek over Engels in het hoger onderwijs is er dus niet.

Deelnemers gezocht

Voor verder onderzoek lanceerden de wetenschappers een online experiment, waarvoor ze  honderden deelnemers zoeken. Is Nederlands je moedertaal en ken je wat Engels? Wil je weten hoe goed jouw geheugen is? Dat kan je in enkele minuten ontdekken. Surf naar www.iedereenwetenschapper.be/projects/hoe-goed-jouw-geheugen voor meer informatie.

Info

Het volledige artikel in Eos Psyche&Brein (Graag Eos Psyche&Brein vermelden als bron als je uit het artikel citeert)  

Heleen Vander Beken en prof. Marc Brysbaert
Vakgroep Experimentele Psychologie
T 0472 21 06 49 (Heleen)
heleen.vanderbeken@ugent.be - marc.brysbaert@ugent.be