Vlaamse 15-jarigen ervaren minder faalangst dan gemiddeld

(19-04-2017) Vlaamse jongeren van 15 jaar ervaren minder faalangst bij hun schoolwerk en bij het maken van toetsen dan hun leeftijdsgenoten uit andere de OESO-landen. Dat blijkt uit bijkomende analyses op de data van het PISA-onderzoek 2015.

Het derde volume van het internationale PISA2015-rapport “Student’s Well-being” focust onder andere op de motivatie van leerlingen om goed te presteren en hun relaties met leeftijdsgenoten. De resultaten weerspiegelen de antwoorden van de 540.000 leerlingen die wereldwijd aan het PISA2015-onderzoek deelnamen, waaronder 5.675 leerlingen uit 175 Vlaamse scholen. De resultaten worden vandaag bekendgemaakt door de OESO.

Faalangst

Veel leerlingen geven aan dat ze faalangst ervaren bij hun schoolwerk en bij toetsen. Overheen de OESO-landen maakt bijvoorbeeld 60% van de 15-jarigen zich zorgen dat de testen voor hen te moeilijk zullen zijn, is 66% gestresseerd over mogelijke slechte schoolresultaten en geeft 55% aan zeer angstig te zijn voor een test; zelfs wanneer ze goed zijn voorbereid. In Vlaanderen liggen die percentages significant lager. De helft van de Vlaamse leerlingen (50%) maakt zich zorgen over te moeilijke testen, 60% zegt stress te hebben voor mogelijke slechte punten en 35% van de 15-jarigen zegt zeer angstig te zijn voor toetsen. Dit zijn nog steeds aanzienlijke percentages, maar toch gevoelig minder dan de internationale cijfers.

Pesten

Een ander pijnpunt volgens het OESO-rapport is de pestproblematiek. De PISA-vragenlijst bekijkt verschillende vormen van pesten (fysiek, verbaal en relationeel). In de OESO-landen geeft 18,7% van de leerlingen aan minstens een paar keer per maand gepest te worden, onder één of meerdere vorm van pesten. De Vlaamse cijfers sluiten hier dicht bij aan: 17,7% van de Vlaamse jongeren geeft aan minstens een paar keer per maand gepest te worden. De meest extreme vorm van pesten is fysiek geweld. Binnen de OESO-landen geeft 4% van de leerlingen aan dat ze minstens enkele keren per maand geduwd of geslagen worden. In Vlaanderen ligt dat op 3%.

Een groot deel van het derde volume van het internationale PISA2015-rapport behandelt het concept ‘life satisfaction’ of levensgeluk. Deze vraag werd om privacyredenen niet opgenomen in de Vlaamse leerlingvragenlijst waardoor er over dit onderwerp geen Vlaamse gegevens beschikbaar zijn.

Info

Promotor-woordvoerder prof. Martin Valcke: Martin.Valcke@UGent.be
Vlaams PISA National Project Manager Inge De Meyer
Vakgroep Onderwijskunde
www.pisa.ugent.be
T 09 264 86 66 - M 0486 58 38 25
Inge.DeMeyer@UGent.be

Het internationale rapport is beschikbaar via www.oecd.org/pisa

Lees meer artikels over: