Louis Destoop wordt geen plaatsvervanger in de raad van bestuur UGent

(12-09-2018) Louis Destoop, de UGent-student die eerder dit jaar door de studenten werd verkozen als plaatsvervangend lid van de raad van bestuur vanaf 1 oktober 2018, verzaakt aan zijn mandaat.

Dat liet hij weten in een brief aan rector Rik Van de Walle.

 

Rik Van de Walle: "Als rector krijg ik veel reacties van binnen en buiten de universiteit over wat er zich de voorbije dagen heeft afgespeeld. Ik wil benadrukken dat ik deze ernstig neem en de kwestie op de voet volg. Ik heb respect voor alle standpunten, uit welke hoek ze ook komen. Tegelijkertijd bevestig ik de standpunten die aan de basis liggen van de beslissingen die ik vorige week nam: vrije meningsuiting is en blijft voor ons een grondrecht dat slechts in bijzondere gevallen mag worden ingeperkt. Voor het aanzetten tot racisme, antisemitisme, seksisme, wapengebruik of geweld is evenwel geen plaats aan de UGent.”

 

Louis Destoop werd in mei jongstleden door de studenten verkozen als plaatsvervanger in de Raad van Bestuur van de UGent. Als gevolg van de ordemaatregel die vorige week werd genomen ten aanzien van Dries Van Langenhove, rijst de vraag of Louis Destoop vanaf 1 oktober als diens plaatsvervanger zou zetelen in de raad van bestuur van de UGent. Louis Destoop liet inmiddels aan rector Rik Van de Walle schriftelijk weten dat hij geen mandaat als plaatsvervanger in de raad van bestuur zal opnemen.

 

Rik Van de Walle: "Het antwoord op de vraag of Louis Destoop zal zetelen in de raad van bestuur is bijgevolg helder, en negatief: hij wordt geen plaatsvervangend lid."