Plantenziektes bestrijden met de geur van vers gemaaid gras

(16-08-2017) Bio-ingenieurs van de Universiteit Gent zijn erin geslaagd tarwe en rijst te beschermen tegen ziektes door stoffen die planten zelf aanmaken en die de geur van vers gemaaid gras verspreiden.

Vers gemaaid gras verspreidt zijn specifieke geur niet zomaar. Die geur komt van stoffen die een plant aanmaakt wanneer hij aangevallen wordt, bijvoorbeeld door een insect, een schimmel- of een grasmachine.
Planten maken die stoffen aan om onderling te communiceren: door ze te verspreiden, laat de plant aan zijn buren weten dat er gevaar dreigt.

Vaccinatie voor planten

Onderzoekers van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (UGent) hebben ontdekt dat deze stoffen ook kunnen ingezet worden om de weerstand van planten te verhogen.
“Je zou het kunnen beschouwen als een soort biologische vaccinatie van een plant”, aldus Maarten Ameye, die hier vier jaar doctoraatsonderzoek over deed. 

Groenere gewasbescherming

De bio-ingenieur ging na of de stoffen – zogenaamde groenbladvolatielen (GLV’s) – een beschermend effect hadden op tarwe en rijst, twee van de voornaamste landbouwgewassen.
“We zagen effectief dat tarwe en rijst een hogere weerstand hadden tegen een aantal ziekten en schimmels, nadat we hen hadden blootgesteld aan GLV’s”, aldus Ameye. “Door die stoffen toe te dienen aan planten, zetten we alweer een stap naar een meer innovatieve en duurzame manier om gewassen te beschermen, en naar groenere landbouw in het algemeen”, besluit de onderzoeker.

Info

Maarten Ameye
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
T 09  243 24 96 - M 0499 32 63 86
maarten.ameye@ugent.be    

Prof. Guy Smagghe (promotor)
T 09 264 61 50
guy.smagghe@ugent.be

Prof. Kris Audenaert (promotor)
T 09  243 24 96
kris.audenaert@ugent.be

Prof. Geert Haesaert (promotor)
T 09  243 24 79
geert.haesaert@ugent.be