Pleeggezinnen gezocht voor blindengeleide-puppy’s

(26-03-2019) De Universiteit Gent en het Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw slaan de handen in elkaar om een fokprogramma voor blindengeleidehonden te optimaliseren.

UGent begeleidt fokprogramma voor blindengeleidehonden

Het profiel als blindengeleidehond vraagt zeer specifieke gedragsmatige eigenschappen. Medisch is een blindengeleidehond te vergelijken met een topatleet. Na maanden screening blijkt doorgaans ongeveer de helft van de pups in het fokprogramma niet geschikt om later te functioneren als blindengeleidehond. Om dit uitvalpercentage drastisch te verminderen verbetert het Centrum samen met de UGent zijn foklijnen.

Prof. Frank Coopman, die vanuit de Universiteit Gent het fokprogramma coördineert: "Op basis van persoonlijkheidstesten en DNA-technologie selecteren we pups al vanaf de leeftijd van 6 weken als blindengeleidehond".

Word jij pleeggezin voor een pup?

Blindengeleidehonden opleiden vraagt een bijzondere aanpak. De toekomstige geleidehonden worden zorgvuldig geselecteerd op grond van alle vereiste basishoedanigheden. Alles begint met een puppy, medisch gekeurd en hopelijk geschikt om later een volwaardige geleidehond te worden.

Wanneer de puppy's ongeveer 7 weken oud zijn, worden ze in een pleeggezin geplaatst. Een ideaal pleeggezin staat open voor 'hondenlogica' en beschikt over geduld, flexibiliteit en voldoende tijd want onze pups mogen niet meer dan 3 uur per dag alleen zijn.

Interesse om een puppy pleeggezin te worden? Pleeggezinnen gezocht

Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw (BCG)


Het BCG is een mobiliteitsorganisatie in Tongeren die sinds 1990 blindengeleidehonden opleidt voor personen met een visuele beperking. De organisatie streeft ernaar om mensen met een visuele beperking meer mobiliteit te bezorgen door hen een goed opgeleide en gezonde blindengeleidehond te schenken om zo hun integratie in de maatschappij te bevorderen.

Dankzij het voortdurend streven naar een positief en verantwoord beleid, is het BCG in de loop van de laatste 20 jaar uitgegroeid tot een vaste waarde op het gebied van professionele opleiding van geleidehonden. Het BCG zal een voortrekkersrol opnemen in het streven naar gezonde en goed gedragsmatige honden. Het Centrum wil ook bruggen slaan met zusterorganisaties.

Momenteel levert het Centrum op jaarbasis een 8-tal honden af. De vzw, die deze maatschappelijke nood invult d.m.v. donaties en schenkingen, wil door samen te werken met de Gentse universiteit, meer visueel beperkte mensen bereiken en de wachttijden drastisch inkorten.

Contact

Kristien Van Hoof
Dierenarts
Kristien.bcg@geleidehond.be

Frank Coopman
Coördinator fokprogramma, faculteit Bio-ingenieurswetenschappen UGent