Is polariseren een mensenrecht?

(30-11-2018) 'Get Up, Stand Up!’ De UGent viert 70 jaar mensenrechten

Tijdens de lesweek van 3 tot 7 december 2018 opent de UGent haar deuren voor iedereen, gratis en zonder reservatie. Verschillende lessen en activiteiten staan in het teken van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die exact 70 jaar bestaat. De UGent roept bovendien iedereen, binnen en buiten de UGent, op om deel te nemen aan het marathon- slotdebat op de Mensenrechtendag van de UGent, 10 december 2018.UVRM 2

De discussie over de mensenrechten is relevanter dan ooit. Sommige mensenrechten botsen immers met elkaar of laten ruimte voor interpretatie.

Met de campagne ‘Get Up, Stand Up! wil de UGent medewerkers en studenten op alle universiteitscampussen én het grote publiek kritisch doen nadenken over mensenrechten.

Dat gebeurt via lezingen, lessen en debatten. De komende week worden ook affiches en vloerstickers met verschillende stellingen over thema’s zoals veiligheid en privacy, migratie en identiteit, vrijheid van meningsuiting, vrouwenrechten en klimaatverandering over de campussen verspreid. 

Rik Van de Walle, rector van de Universiteit Gent: De universiteit is dé plek bij uitstek om veel, zo niet álles in vraag te stellen. Niet voor niets is de slogan van de UGent ‘Durf denken’. Maar het houdt niet op bij denken. Als je de samenleving en de wereld ook echt in beweging wil brengen, je stempel op de toekomst wil drukken, dingen doen veranderen, dan moet je ook durven te spreken. En dulden dat je wordt tegengesproken. Want enkel door te spreken, uit te spreken en tegen te spreken, vermijden we dat we in ons denken vastroesten. Het is immers niet omdat anderen het liever niet willen horen, dat het niet gezegd mag worden. Toch?”

70 jaar mensenrechten: valt er wat te vieren?

De universiteit grijpt de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan om stil te staan bij het belang van mensenrechten. We afbeelding UVRMhebben heel wat vrijheden en rechten aan deze verklaring te danken en we mogen deze niet vanzelfsprekend vinden.  

Eva Brems, professor Mensenrechten aan het Human Rights Centre van de UGent: “De 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is ook voor de UGent een feestdag. De mensenrechten staan vandaag onder druk, ook in de westerse wereld. We maken ons terecht zorgen om populisme en het ophitsen van haatgevoelens in de (wereld)politiek. Maar of de mensenrechten hun 100ste verjaardag halen, hangt in de eerste plaats van onszelf af. Mensenrechten zijn er voor en door de mensen. Ze moeten in de hele samenleving gedragen worden, in alle geledingen en organisaties: het gaat niet enkel om het parlement en de regering, maar ook om steden, bedrijven, verenigingen, scholen, en natuurlijk de universiteit.”

Discussieer mee

Iedereen kan van 3 tot 7 december kiezen uit een aanbod lessen en activiteiten die in het teken van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staan . Het volledige programma van de mensenrechtendag, de (gast)colleges, debatten en alle internationale sprekers vind je online https://www.ugent.be/nl/univgent/70-jaar-mensenrechten/ 

Op 10 december, de Mensenrechtendag van de UGent, wordt een marathon-slotdebat van 12u30 tot 21u30 in de Aula (Volderstraat 9, 9000 Gent) georganiseerd. Iedereen is welkom en kan op elk moment de debattenreeks bijwonen of verlaten.

Info

Tine Dezeure
Persdienst UGent
T 09 264 82 78
M 0472 96 82 81

Volg alle updates over de campagne op sociale media via de hashtag #GetUpStandUp18.