Gecombineerde preventie kan het aantal nieuwe HIV-infecties tegen 2030 halveren

(07-07-2017) België telt elk jaar meer dan 1.000 nieuwe HIV-besmettingen en dat is veel in vergelijking met andere Europese landen.

Een HIV-besmetting is gelukkig geen doodsvonnis meer en door de beschikbare behandelingen leeft een HIV-positieve persoon nagenoeg even lang als iemand die geen drager is van het virus. De enige voorwaarde is de dagelijkse inname van virusremmers. Hierdoor groeit het aantal HIV-positieve mensen van jaar tot jaar, waardoor ook het budget voor HIV-behandeling jaarlijks toeneemt.
Gecombineerde preventie kan de verdere verspreiding van het HIV-virus echter voelbaar indijken. 

Medische experten van enkele HIV-behandelingscentra sloegen samen met gezondheidseconomen de handen in elkaar en berekenden dat de invoering van gecombineerde preventie het aantal nieuwe jaarlijkse HIV- infecties tegen 2030 tot de helft zou kunnen terugbrengen. Dit zou alleen al in 2030 resulteren in een onmiddellijke besparing van 33, 7 miljoen EURO.
Gecombineerde preventie houdt een drietal gerichte vormen van preventie in.

  1. Naast het gebruik van het klassieke condoom, kan de preventieve inname van bepaalde virusremmende geneesmiddelen voorafgaand aan seksueel contact met een HIV-positieve persoon HIV besmetting voorkomen. 
  2. Een snelle behandeling van de HIV-positieve personen kan het aantal HIV-virussen in het bloed zodanig doen zakken dat het virus bij eventueel bloed- of seksueel contact niet meer wordt doorgegeven. 
  3. Heel wat HIV-positieve personen zijn zich niet bewust van hun besmetting, wat bij risicovol gedrag aanleiding geeft tot een verdere verspreiding van de HIV-epidemie. Het actief op zoek gaan naar HIV-geïnfecteerde personen en het starten van een behandeling met virusremmers zorgt voor een nog verdere indijking van HIV.
Zonder bijkomende inspanningen zou de epidemie verder uitbreiden met ongeveer 1350 nieuwe HIV-diagnoses per jaar. Dat leidt tot een totale uitgave van 260 miljoen EURO tegen 2030.
“Onze analyse toont aan dat investeren in preventie weliswaar initieel kosten met zich meebrengt maar dat deze investering zich sowieso terugverdient. Niets doen is hier duidelijk geen optie”.
Lieven Annemans.
Professor Lieven Annemans, gezondheidseconoom aan de UGent, berekende dat gecombineerde HIV-preventie tegen 2030 in een halvering van het aantal nieuwe HIV infecties kan resulteren. Dat alleen al betekent een besparing van 33,7 miljoen EURO.
“De studie die we vandaag publiceren is het resultaat van een samenwerking tussen specialisten van onze aids-referentiecentra en een aantal gerenommeerde gezondheidseconomen. We hebben de impact gemodelleerd van gecombineerd preventiebeleid in België en op die manier het effect berekend van een voluntaristisch volksgezondheidsbeleid dat het aantal nieuwe hiv-infecties in ons land terugdringt. Indien dit beleid zou worden uitgerold, zal dat in de komende vijf jaar een grote vooruitgang betekenen in het onder controle houden van de hiv-epidemie in ons land”. Jean-Christophe Goffard van het aids-referentiecentrum ULB-Erasme
Het gebruik van de preventieve virusremmende geneesmiddelen en de snelle behandeling van HIV-positieve personen zijn acties die intussen al door de Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block werden ingevoerd.

Info

Lieven Annemans 
M 0476 24 11 44
Jean-Christophe Goffard
T 02 555 81 81