Proximus en UGent ondertekenen samenwerkingsprotocol

(25-10-2017) De bedoeling is om samen onderzoeksprojecten op te zetten en academische wereld en industrie meer op elkaar af te stemmen

Vandaag hebben Dominique Leroy, gedelegeerd bestuurder van Proximus, en Rik Van de Walle, rector van de UGent, een samenwerkingsprotocol ondertekend dat loopt tot eind 2020. Proximus en de UGent gaan nauwer samenwerken op tal van vlakken en willen naast gezamenlijke onderzoeksprojecten ook academische wereld en industrie meer op elkaar afstemmen.

In de nieuwe digitale economie bouwt het succes van een onderneming meer en meer op partnerships en wordt innovatie steeds meer open en collaboratief.

Onderzoek

Proximus en de UGent gaan samen onderzoeksprojecten opzetten inzake telecom en ICT en gaan ook samenwerken in doctoraal onderzoek en eindwerken rond ‘big data analytics’, ‘process engineering’, ‘artificial intelligence’ en ‘behavioral analytics’.  Ze willen ook meebouwen aan de ‘ambassade van het vernuft’ die het ‘Belgisch vernuft’ promoot.  

Academische wereld en industrie meer op elkaar afstemmen

 Proximus en de UGent zullen nauwer gaan samenwerken om de opleidingen meer af te stemmen op de snel evoluerende arbeidsmarkt in de nieuwe digitale economie van vandaag en morgen, en bedrijf en universiteit dichter bij elkaar te brengen. Concreet vertaalt zich dat onder meer in het aanbieden van bedrijfsstages en uitwisselen van expertise in gastcolleges of via bedrijfsbezoeken in specifieke domeinen eigen aan Proximus’ activiteiten, zoals ICT, Data, netwerken, IoT… 

Rik Van de Walle, rector van de UGent: “De UGent gaat samenwerken met Proximus vanuit de wetenschap dat dit de universiteit versterkt in het vervullen van haar maatschappelijke rol.  Als universiteit willen we actief bezig zijn met de actuele en toekomstige maatschappelijke vraagstukken en we zijn overtuigd van de noodzaak om hiervoor partners buiten onze universiteitsmuren op te zoeken. Zo kijken we ernaar uit om samen met Proximus in te spelen op de concrete mogelijkheden die digitalisering, informatie- en communicatietechnologie bieden ter ondersteuning van onze onderwijs- en onderzoeksactiviteiten.” 
Dominique Leroy, gedelegeerd bestuurder van Proximus: “Ik ben blij dat we vandaag ons samenwerkingsprotocol ondertekenen en ons zo naast gezamenlijke onderzoeksprojecten om innovatie te stimuleren ook concreet engageren om universiteit en bedrijf beter op elkaar af te stemmen. Onze wederzijdse expertise delen zal innovatie versnellen. De nieuwe digitale revolutie brengt heel wat uitdagingen en opportuniteiten mee voor onze maatschappij, en onze jongeren hebben hierin een toekomst, als we erin slagen om de opleidingen en ervaringen die zij tijdens hun studies opdoen beter af te stemmen op de jobs van morgen, waarin digitale expertise een basisvaardigheid zal zijn. Daar wil Proximus toe bijdragen, zodat elke student zich in de nieuwe digitale maatschappij van morgen ten volle kan ontplooien, en zo ook onze bedrijven met hun talenten kunnen versterken.” 

Info

Persdienst UGent
Tine Dezeure
T 09 264 82 78
M 0472 96 82 81

Proximus
Jan Margot
T 02 202 44 44
M 0475 58 50 37

Haroun Fenaux
M 0476 60 03 33