Reactie UGent n.a.v. recente berichtgeving in de media

(12-02-2020) De vakorganisatie ACOD heeft ons gemeld dat er problemen zouden zijn met de werkomstandigheden van het poetspersoneel en het personeel in de studentenresto's aan de UGent.

Na deze melding hebben wij het ACOD gecontacteerd en hun om een overleg gevraagd. Dat overleg is intussen ingepland.

Mede omdat we dit zeer ernstig nemen, willen we hierover in alle sereniteit het gesprek aangaan. Wij zullen hieromtrent dan ook geen debat voeren via de media.

Heb je vragen over het welzijnsbeleid van de UGent, contacteer dan je leidinggevende of het Trustpunt van de UGent.