Rector Anne De Paepe op staatsmissie naar Denemarken

(28-03-2017) Rector Anne De Paepe reist van 28 tot 30 maart 2017 mee met het Belgische koningshuis op missie naar Denemarken.

Op woensdag 29 maart vindt een rondetafelgesprek met academici plaats met als titel 'Higher education, challenges and responses in facing the diversity of our societies' aan de Technical University of Denmark (DTU). Concreet zullen er thema's besproken worden zoals studenten met een functiebeperking. Rector Anne De Paepe zal er de UGent-expertise rond dit thema delen. Ook stelt ze het succesvolle programma voor student-ondernemers van de UGent voor.