Re-integratie na burn-out: ervaringsdeskundigen gezocht

(26-04-2021) Ervaringsdeskundigen gezocht die na een burn-out weer aan de slag zijn en hun ervaringen daarrond willen delen in een enquête.

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid ligt in één op de drie gevallen een mentale problematiek, zoals burn-out, aan de basis. Onder wie het werk weer opneemt, is 50 procent bang om te hervallen. Daarom is meer onderzoek nodig naar kwaliteit van re-integratie na burn-out en welke factoren het welzijn bevorderen en belemmeren vanaf men weer aan de slag is. In het kader daarvan slaan psychologen dra. Claudia Rooman en prof. dr. Eva Derous de handen in elkaar met economen drs. Philippe Sterkens en prof. dr. Stijn Baert.

Doelgroep

De doelgroep zijn mensen die (1) een burn-out hebben gehad, en (2) en intussen al terug aan het werk zijn. De vragenlijst richt zich namelijk op hoe mensen met een burn-out verleden die weer aan het werk zijn de huidige werksituatie beleven. Het doel is om de succesfactoren voor een geslaagde re-integratie na burn-out in kaart te brengen op basis van het perspectief van ervaringsdeskundigen (nl. zij die zelf dit traject doorlopen hebben). Alle gegevens worden vertrouwelijk en conform de GDPR-richtlijnen verwerkt.

Hoe deelnemen

Deelnemen kan via: bit.ly/burnout_study. Wie de vragenlijst volledig invult, maakt kans op mooie prijzen (Bongo-bonnen).

Contact

Bij vragen staat het vrij om contact op te nemen met de begeleidend onderzoekster dra. Claudia Rooman via claudia.rooman@ugent.be.