UGent’ers leggen in Ecuador basis voor nieuwe samenwerkingen

(30-01-2017) De UGent heeft met verschillende Ecuadoraanse universiteiten en onderzoeksinstellingen jarenlange duurzame samenwerkingen uitgebouwd.

Deze partnerships bestendigen én de kiem leggen voor nieuwe initiatieven op onderwijs- en onderzoeksvlak zijn de belangrijkste doeleinden van de missie naar Ecuador van een delegatie UGent’ers onder leiding van rector Anne De Paepe, academisch directeur internationalisering Guido Van Huylenbroeck en voorzitter van het Centraal en Zuid-Amerika (CeSAm) Platform Peter Goethals.

Veertien professoren uit maar liefst vijf faculteiten vertegenwoordigen de UGent tijdens de reis naar Ecuador van 30 januari tot 4 februari 2017. Zij leggen de basis voor een internationaal netwerk dat de relaties tussen Ecuador en Gent nog steviger op de kaart zal zetten. Hun expertises zijn zeer uiteenlopend, van onderwijsinnovatie tot aquacultuur, van biologie tot computerwetenschappen. De voorbereidingen voor deze reis waren al meer dan een jaar geleden gestart onder de vleugels van het nieuwe Centraal en Zuid-Amerika (CeSAm) Platform door Barbara Claeys, Annick Verheylezoon en Peter Goethals, en liepen in nauwe samenwerking met de locale Ecuadoraanse universiteiten ESPOL, EPN en UCuenca, die onderdeel zijn van het VLIR IUS Biodiversity Network.

De faculteit Bio-ingenieurswetenschappen is het sterkst vertegenwoordigd in de delegatie. Zo reist professor Hans Verbeeck mee in het kader van zijn onderzoeksproject rond herbebossing. “Ik ben al actief in Ecuador met het project Telenetbossen, waarbij een herbebossing uitgevoerd wordt op de Westflank van de Andes in het Noorden van Ecuador. Sinds 2012 gaan er jaarlijks masterstudenten van mij naar de sites om de herbebossing op te volgen. Daarnaast bestuderen we ook natuurlijke tropische bossen in de Andes. In deze bossen werden in 2016 ook lianen opgemeten in het kader van mijn ERC-project Treeclimbers. Ik wil graag tijdens deze UGent-reis nieuwe instellingen bezoeken om formele samenwerkingen op te zetten in het kader van mijn onderzoek.”

Ook professor Patrick Van Damme (vakgroep Plantaardige Productie) reist mee naar Ecuador. Hij kijkt terug op een decennialange samenwerking.

Patrick Van Damme: “Reeds van in de jaren 90 ben ik bezig met etnobotanisch onderzoek in de provincie Loja. Een aantal doctoraten en spin-off-onderzoekprojecten later werd de samenwerking verdergezet met ESPOL-Guayaquil. Tot op vandaag geef ik er regelmatig les in etnobotanie en ben ik ook betrokken bij inhoudelijke opdrachten zoals de herziening van onderwijscurricula. In de periode 2010-2011 trad ik ook op als adviseur van de minister van Landbouw van Ecuador, dr. Ramon Espinel. Mijn opdracht bestond erin om een white paper voor te bereiden rond het duurzaam gebruik en bescherming van agrobiodiversiteit, een bijzonder boeiende opdracht.”

Voor professor Peter Bossier (vakgroep Dierlijke Productie) betekent de Ecuador-reis een bestendiging van zijn contacten met CENAIM/ESPOL binnen de domeinen biodiversiteit, aquacultuur en dierlijke gezondheid. “ESPOL heeft ook de bedoeling om de Engelstalige master in Aquacultuur terug op te starten. Binnen onze VLIR gesubsidieerde master in Aquacultuur kan ESPOL/CENAIM dus een interessante partner worden in ons netwerk,” aldus professor Bossier. “Ook zijn met het Charles Darwin Research Station op de Galapagos de eerste afspraken gemaakt om mee te helpen in de kweek van endemische aquatische soorten. Dat zal zeker aan bod komen tijdens de reis.”

Charles Darwin Research Station

Een van de hoogtepunten van de reis naar Ecuador wordt ongetwijfeld het bezoek aan het Galapagos-eiland Santa Cruz. Daar wordt op initiatief van professor Peter Goethals (vakgroep Toegepaste Ecologie en Milieubiologie) met het Charles Darwin Research Station een Letter of Intent getekend die de basis vormt voor een samenwerking met de UGent. Dat is best uniek, daar de UGent de eerste Vlaamse universiteit is die een duurzame relatie opzet met het Charles Darwin Research Station.

Vanuit de faculteit Wetenschappen reizen de professoren Marleen De Troch (vakgroep Biologie) en Wim Vanden Berghe (vakgroep Biochemie en Microbiologie) mee naar Ecuador.

Marleen De Troch: “Als mariene bioloog ben ik uitermate geïnteresseerd in de rijke biodiversiteit van de Ecuadoraanse kust en de Galapagoseilanden. Ook wil ik op vlak van onderzoek synergieën zoeken voor gezamenlijke projecten. Er bestaat een lange traditie van VLIR-IUC-samenwerking met onze onderzoeksgroep Mariene Biologie, nog opgestart door emeritus professor Magda Vincx. Veel onderzoekers zijn bij ons opgeleid. Nu is het tijd om terug te gaan en de ‘nieuwe’ generatie onderzoekers en mariene biologen te ontmoeten.”

De bestaande VLIR-IUC-samenwerkingen bestendigen en verder uitbouwen is ook het doel van de reis voor professor Wim Vanden Berghe: “Er lopen heel wat samenwerkingen voor training in moleculair biologische (DNA) detectietechnieken, fytochemische analysemethodes, next generation sequencing en bioinformatica toepassingen met de Universiteiten van Cuenca, Ibarra, Quito (EPN) en Guayaquil (ESPOL).”

Onderwijs en techtransfer

Vanuit de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen vertegenwoordigt professor Martin Valcke de UGent. Sinds 2000 is professor Valcke betrokken in hogeronderwijsprojecten in Ecuador met een focus op het ontwikkelen van nieuwe masteropleidingen die innovatief zijn opgezet, zoals research based learning, het gebruik van gamification in Water Resource Management en Biodiversity-Biodiscovery.

Martin Valcke: “Ook ben ik betrokken bij het promoten van onderwijs- en onderzoeksinnovaties in Ecuador dat vrijwel onbestaande was. Nu lopen dergelijke doctoraatsonderzoeken aan vier universiteiten die door ons bezoek in de verf worden gezet. Het onderzoek is opgezet rond ingenieursopleidingen, lerarenopleidingen en de professionalisering van professoren aan universiteiten. Deze reis heeft ook als doel de structurele samenwerking tussen de UGent en verschillende universiteiten te versterken. Dat gebeurt onder andere door het uitwerken van een samenwerkingsakkoord met SENESCYT, de financierder van wetenschappelijk onderzoek in Ecuador.”

Ook vanuit de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur gaan er UGent-professoren mee naar Ecuador. Zo is voor professor Sidharta Gautama (vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking) technologietransfer de insteek van deze missie: “Er bestaat al een lange onderzoekssamenwerking tussen onze faculteit en Ecuador. De laatste twee jaar zijn we aan het kijken hoe we onze ervaring in technologietransfer en spin-off-creatie kunnen delen en zelfs gezamenlijk uitwerken naar de Latijns-Amerikaanse markt.”

Ten slotte is ook de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen vertegenwoordigd op de Ecuador-reis.

Kristien Michielsen (vakgroep Uro-gynaecologie): “Mijn deelname aan deze reis heeft twee belangrijke doeleinden. Enerzijds wil ik de contacten uitbouwen rond het recent opgestarte netwerk ANSER (Academic Network on Sexual and Reproductive Health and Rights Policy). Momenteel zitten er al 23 academische instellingen in dit netwerk, dat door de UGent gecoördineerd wordt, waaronder ook de Universiteit van Cuenca. Anderzijds bezoek ik de lopende projecten met de Universiteit van Cuenca op vlak van seksuele en reproductieve gezondheid van adolescenten. Deze gaan onder meer over hoe gendernormen gevormd worden bij jonge adolescenten en hoe dit een invloed heeft op latere seksuele gezondheid.”

Beknopt programma van de UGent-reis naar Ecuador

maandag 30 januari 2017

  • bezoek aan Escuela Politécnica Nacional (EPN)
  • rectorenmeeting Asamblea del Sistema de Educacion Superior (ASESEC)

dinsdag 31 januari 2017

  • bezoek aan de University of Cuenca

woensdag 1 februari 2017

  • bezoek ESPOL
  • alumni-event

donderdag 2 februari 2017

  • bezoek aan het Charles Darwin Research Station op Santa Cruz

Beeldreportage