Delegatie UGent bezoekt Ethiopië

(18-09-2017) Ter gelegenheid van het closing event van VLIR-UOS IUS programma met Jimma University in Ethiopië en de launch van het VLIR-UOS netwerk programma met Ethiopië is momenteel een delegatie van de UGent op werkreis naar Ethiopië.

De samenwerking met Jimma University is gestart op 1 juli 2007, en heeft 2 succesvolle fasen van 5 jaar gekend. Het programma heeft vooral op vlak van capaciteitsopbouw een belangrijke bijdrage geleverd aan Jimma University, met meer dan 50 PhDs en het oprichten van 7 PhD scholen.

Het programma dat bestond uit 8 projecten; diergeneeskunde, kindergezondheid en –voeding, ecologie, humane geneeskunde (malaria, tb, ‘soil transmitted helminths’ en  geneesmiddelenkwaliteit), bodemkunde, ICT , bibliotheek en statistiek werd gecoördineerd door professor Luc Duchateau.

Het University Collaboration Program for better Health in Ethiopia (UCBHE) netwerk programma, gestart op 1 januari 2017, bouwt verder op de bestaande samenwerkingen tussen de Vlaamse universiteiten en Jimma University. Vier Ethiopische universiteiten maken deel uit van dit netwerk; dit zijn Jimma University, Ambo University, Debrezeit College of Veterinary Medicine and Agriculture (Addis Abeba University) en Hawassa University. Professor Luc Duchateau neemt samen met zijn counterpart Kora Tushune het coördinatorschap op van die nieuwe netwerk.

De delegatie, die naast Jimma University deze week ook nog Debrezeit College of Veterinary Medicine and Agriculture (AAU) en Hawassa University bezoekt,  bestaat uit professor Anne De Paepe, professor Guido Van Huylenbroeck, professor Ignace Lemahieu, professor Luc Duchateau, professor Geert Janssen, professor Patrick Kolsteren, professor Carl Lachat, professor Pascal Boeckx,  Em. professor Oswald Van Cleemput, professor Sarah Gabriel, professor Peter Goethals, Dr Annelies Verdoolaege, Dr Klara Goethals, Rudy Gevaert, Elien Demeulemeester, Madina Abukaeva, Annick Verheylezoon (allen UGent) en professor Olivier Honnay (KULeuven),  Em. professor Noel Veraverbeke (UHasselt), Marc Thoelen (UHasselt), Dr. Veronique Dermauw (ITG), Wannes Verbeeck (VLIR-UOS) en Jozef Naudts (Belgische Ambassade).

Tijdens de werkreis werd ook het NASCERE beurzenproject gestart. Dit project is gebaseerd op een tripartite overeenkomst tussen het ministerie van Onderwijs, Ethiopië en de universiteiten van Gent en Jimma. Ethiopië voorziet een budget voor 250 PhD-studenten om in Vlaanderen een doctoraat te behalen op basis van een sandwich scholarship. Dit is voor Ethiopië het eerste dergelijk grote contract na Indië. Het NASCERE project wordt eveneens gecoördineerd door professor Luc Duchateau en Kora Tushune.

Beeldreportage van de reis