Research to watch: Lore Brosens en Max Schoepen

(16-12-2019) Lore Brosens onderzoekt wat nodig is om ingenieursopleidingen future proof te maken. Max Schoepen ontwikkelt een breast couch om bestralingsbehandeling te verbeteren.

Lore Brosens maakt onze ingenieurs klaar voor de toekomst

Wat?

Lore Brosens onderzoekt als doctoraatsstudent wat nodig is om ingenieursopleidingen future proof te maken. “Van 80% van de jobs weten we niet hoe ze er zullen uitzien in 2030. De opleidingen en het onderwijs moeten veranderen om de juiste skills aan te leren voor de toekomst”, vertelt ze.

Hoe?

“We zitten in de overgang naar industrie 4.0. Mensen willen steeds meer gepersonaliseerde producten, fabrieken gaan nog meer automatiseren en mensen zullen steeds meer met robots moeten leren werken. Zeker in de technische sectoren verandert het heel erg snel. We moeten daarom veel meer inzetten op zelfregulering: ingenieurs in opleiding bijvoorbeeld zullen meer zelf moeten nadenken over welke skills ze nodig hebben voor een project. En ze dus ook zelf leren als ze die nog niet beheersen. Levenslang leren, daar draait het rond.”

Doel?

In eerste instantie ligt de focus op onderwijs, dat brengt Lore nu eerst in kaart. “Maar op termijn gaan we hiermee naar de bedrijfswereld trekken. Hun input hierover zal heel interessant zijn. Het ultieme doel is om de volgende lichting ingenieurs met de juiste skills klaar te stomen.”

Max Schoepen maakt bestraling bij borstkanker patiëntvriendelijker

Max Schoepen

Wat?

Doctoraatsstudent Industrieel Ontwerp Max Schoepen ontwikkelt een breast couch: een toestel dat de bestralingsbehandeling voor vrouwen met borstkanker verbetert en patiëntvriendelijker maakt. “Ik werk voort op het onderzoek van een eerder doctoraat. Ik wou heel graag onderzoek doen dat een verschil kan maken. De medische wereld opent mondjesmaat voor industrieel ontwerpers. De focus ligt steeds meer op patiënten, daar waar medische toestellen vroeger meer vanuit een economisch perspectief werden ontwikkeld.”

Hoe?

“Mijn focus ligt nu op het verder verfijnen en verbeteren van de breast couch. Daarnaast wil ik het toestel uit de prototyping fase halen. Nu maken we die toestellen zelf, maar dat kost te veel manuren. Commercialiseren is de volgende stap, maar dat is geen makkelijke weg. Eigenlijk draait het allemaal rond cocreatie: ik luister naar patiënten, artsen, business developers en probeer het concept op technisch vlak zodanig op punt te stellen dat alle stakeholders tevreden zijn.”

Doel?

Er zijn al een aantal toestellen in gebruik, onder andere in het UZ Gent. Maar het doel ligt ruimer: de breast couch in meerdere ziekenhuizen lanceren en zoveel mogelijk patiënten helpen. Niet evident, want de medische wereld is zeer streng gereguleerd. “Ik zal tevreden zijn als we het product naar buiten kunnen brengen en het klaar is om op te schalen.”