6 miljoen euro overheidssubsidie voor restauratie historische complex Plateau-Rozier

(10-06-2020) Op woensdag 10 juni 2020 ondertekent Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele een meerjarenovereenkomst voor de restauratie van Plateau-Rozier.

Al verschillende jaren werkt de Universiteit Gent aan de totaalrestauratie van dit prachtige monument. Dankzij de meerjarenovereenkomst met de Vlaamse overheid kan de UGent de restauratiewerken verder opnemen.

In de eerste plaats worden de binnengevels, de daken en de binnenkoeren van het 19de eeuwse UGent-complex gerestaureerd. De compartimentering en evacuatiewegen worden aangepast zodat het gebouw ook in de toekomst kan gebruikt worden voor de onderwijs- en onderzoeksdoeleinden. In een volgende fase komen het interieur en de auditoria aan bod.                                                         

"Het instituut is niet enkel een gebouw, maar is in zijn geheel een neoclassicistisch kunstwerk. Ik ben tevreden dat we dit prachtig stukje erfgoed op deze manier waardig kunnen doorgeven aan de toekomstige generaties". Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele. 

 De UGent ontvangt een erfgoedpremie van 6 miljoen euro, het totale kostenplaatje van de eerste fase van de werken aan het complex Plateau-Rozier bedraagt 13 miljoen euro. plateau rozier

"Met deze erfgoedpremie krijgen we wat we nodig hadden om het complex Plateau-Rozier opnieuw te laten schitteren. We zijn de overheid daar erkentelijk en dankbaar voor. We koesteren ons erfgoed en we behandelen dat historisch patrimonium met de grootst mogelijke zorg. Maar de uitdagingen van dergelijke restauraties zijn enorm groot en uiteenlopend, vooral omdat we dit erfgoed met velen willen delen: niet alleen met de universitaire gemeenschap maar ook met het brede publiek. Mede daarom zijn de toegankelijkheid, functionaliteit en duurzaamheid van onze monumentale gebouwen cruciale aandachtspunten. De erfgoedpremie voor het complex Plateau-Rozier helpt ons alvast een flink stuk vooruit om die aandachtspunten waar te maken." Rector Rik Van de Walle

 De werken starten eind dit jaar en lopen in de eerste fase tot en met het najaar van 2026.  

Historisch erfgoed: langetermijnplan

Tijdens het bezoek van minister Matthias Diependaele aan de UGent wordt eveneens het langetermijnplan voor het historische erfgoed van de UGent besproken.  Naast het complex Plateau-Rozier gaat het om de twee andere historische gebouwen van de universiteit: de Aula aan de Volderstraat en Campus Rommelaere aan de Bijloke. Om de renovaties mogelijk te maken, vraagt de universiteit ook voor deze gebouwen een erfgoedpremie aan de overheid.

Meer info

Persdienst UGent
T 09 264 82 78
M 0472 96 82 81