Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe opnieuw kandidaat bij de rectorverkiezingen

(09-04-2021) Het duo professor Rik Van de Walle (rector) en professor Mieke Van Herreweghe (vicerector) is officieel kandidaat bij de rectorverkiezingen aan de Universiteit Gent. Op 4 en 5 mei vindt de eerste stemronde plaats.

Rector Rik Van de WalleVicerector Mieke Van HerrewegheOp 30 september eindigt het huidige mandaat van rector Rik Van de Walle en vicerector Mieke Van Herreweghe, die de UGent sinds 1 oktober 2017 leiden.
Dit voorjaar worden daarom verkiezingen georganiseerd voor de ambtstermijn voor de komende 4 academiejaren. Dat nieuwe mandaat start op 1 oktober 2021 en duurt tot 30 september 2025.

Op 7 en 8 april ll. konden kandidaten voor de verkiezingen van rector en vicerector zich aandienen. Eén duo heeft zich aangemeld: huidig rector Rik Van de Walle en vicerector Mieke Van Herreweghe zijn kandidaat voor een nieuwe ambtstermijn.
Het duo stelt zichzelf en het verkiezingsprogramma voor op https://rikenmieke.ugent.be/

Van 10 tot 13 april kunnen eventuele bezwaren tegen de kandidaturen worden ingediend bij het secretariaat van de Verkiezingscommissie.

Vier kiezersgroepen, ruim 50.000 kiesgerechtigden

De rector en vicerector worden verkozen door de 'kiesgerechtigde' medewerkers en studenten van de Universiteit Gent.

In het participatief model dat de UGent kenmerkt kunnen zowat alle leden van het zelfstandig academisch personeel (de professoren), het assisterend academisch personeel (de assistenten en de wetenschappelijk medewerkers), het administratief en technisch personeel, en de studenten van de universiteit hun stem uitbrengen. Er gelden bij personeelsleden wel minimumcriteria voor de omvang van de aanstelling of benoeming, en bij studenten voor het aantal opgenomen studiepunten.

In totaal kunnen 51.730 kiesgerechtigden hun stem uitbrengen bij deze verkiezingen.
De stemming verloopt online. De kiezer kan één stem uitbrengen op het duo of zich onthouden.

Procedure

De Raad van Bestuur van de Universiteit Gent besliste vorig jaar om de verkiezingsprocedure te wijzigen, nadat op vraag van de UGent de gewichten van elke kiezersgroep bij de stemmingen niet langer decretaal werden bepaald.

De verkiezingsprocedure telt nu maximaal twee stemrondes indien er slechts één kandidatenduo is. Bij elke stemronde wordt geteld hoeveel stemmen de kandidaten in elke kiezersgroep hebben behaald. Het duo moet een gewone meerderheid van de geldige en niet-blanco stemmen behalen: de helft van het aantal stemmen plus één.

Het duo is verkozen in de eerste stemronde indien het een gewone meerderheid behaalt in minstens drie kiezersgroepen, waaronder de professoren.

In de tweede en laatste stemronde kan een duo op twee manieren verkozen worden:

- met een gewone meerderheid in minstens drie kiezersgroepen, waaronder de professoren, of
- indien het duo een gewone meerderheid behaalt in minstens twee kiezersgroepen, waaronder de professoren, én een gemiddeld stemmenpercentage van meer dan 50%.

Is dit niet zo, dan wordt de verkiezingscyclus afgesloten en initieert de Raad van Bestuur een nieuwe cyclus.

Tijdslijn

De eerste stemronde gaat van start op dinsdag 4 mei om 9 uur loopt tot en met woensdag 5 mei 2021 om 12 uur. De resultaten van deze verkiezingsronde worden op woensdag 5 mei bekendgemaakt.

Een eventuele tweede ronde vindt een week later plaats (11-12 mei 2021), met een zelfde tijdsschema als hierboven geschetst.

Het verkozen duo moet daarna nog worden benoemd door de Raad van Bestuur en treedt uiteindelijk aan bij de start van het academiejaar 2021-2022.

Info

Stephanie Lenoir
Persdienst UGent
0472 96 82 81
persdienst@ugent.be