Rector Rik Van de Walle verkozen als nieuwe voorzitter van het Europese netwerk CESAER

(18-10-2019) CESAER is de Europese netwerk- en lobbyorganisatie van meer dan 50 universiteiten voor wetenschap en technologie, die samen het Europese beleid rond hoger onderwijs, onderzoek en innovatie willen voeden.

Van 17 tot 19 oktober 2019 verzamelen vertegenwoordigers van die universiteiten in Parijs.

Tijdens de internationale conferentie verkoos de algemene vergadering van CESAER op 18 oktober 2019 de rector van de UGent als nieuwe voorzitter.  

Het is het begin van een nieuw internationaal hoofdstuk voor de Universiteit Gent: 

“In de rol van voorzitter krijgt de Universiteit Gent meer zichtbaarheid in Brussel en Europa, zowel bij beleidsmakers als bij onderwijsinstellingen. Dit biedt ons de mogelijkheid om bepaalde onderwijs-en onderzoeksthema's op de Europese agenda te benadrukken, thema’s die belangrijk zijn voor de UGent en voor de andere leden van CESAER. Mijn voornaamste doel is om constructief samen te werken en het Europese onderzoeks- en onderwijsbeleid mee vorm te geven”. Rik Van de Walle.

Het onderwijs en onderzoek rond de maatschappelijke uitdagingen van de 21ste eeuw, zoals klimaatverandering en het welzijn en de veiligheid van de burgers, worden belangrijke thema's:

“Duurzaamheid, zowel op economisch, ecologisch als sociaal vlak, is een van de drie thema’s waar ik een prioriteit van maak. Onderzoek, onderwijs en innovatie moeten een cruciale rol spelen in de systemische veranderingen die nodig zijn om de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties te behalen.” Rik Van de Walle.

Rik Van de Walle benadrukt eveneens het belang van samenwerking tussen de zogenaamde harde wetenschappen (natuurwetenschappen en technologie) en zachte wetenschappen (sociale en menswetenschappen). Ten slotte zal extra gefocust worden op de opkomende, innovatieve technologieën van de 21ste eeuw (artificiële intelligentie, biotechnologie, kwantumtechnologie, etc.) en hun impact op de samenleving. Hij werd verkozen voor een periode van twee jaar, van 2020 tot en met 2021.

Meer info

Persdienst UGent
T +32 472 96 82 81

Communication office CESAER
T +32 16 32 41 19
calum.mackichan@cesaer.org