Scriptieprijs DiverGent 2020: analyse & aanbevelingen voor Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

(04-02-2020) De UGent en de stad Gent bekronen Brecht Van der Schueren voor zijn analyse van de vernieuwde permanente tentoonstelling en aanbevelingen voor verdere dekolonisering van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.

 De studie werpt een constructieve blik op de vernieuwde permanente tentoonstelling van het Afrikamuseum in Tervuren door de focus te leggen op een verdere dekolonisering van het museum. Het werk brengt een genuanceerde analyse en concrete aanbevelingen voor de toekomst.

Over de winnende scriptie

Volgens de jury brengt de winnaar een bijzonder heldere, en genuanceerde analyse van een zeer actueel thema. Hij vertrekt daarbij van de premisse dat het vernieuwde museum nog niet is gedekoloniseerd. Deze veronderstelling wordt hard gemaakt door een kritische analyse van de verschillende zalen van de vernieuwde permanente tentoonstelling. De jury oordeelt eveneens dat het werk in aanmerking komt voor een didactisch pakket waarmee scholen leerlingen kunnen voorbereiden op een kritisch museumbezoek.

"Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika lijkt onvoldoende te beseffen dat het kolonialisme diep ingeschreven staat in zijn DNA, en dus resoneert in alles wat het doet. De heropening van het KMMA geen eindpunt, maar het begin van het dekoloniseringsproces.” Brecht Van der Schueren.

Brecht Van der Schueren reikt ook concrete handvaten aan voor rondleidingen en de opleiding van museumgidsen. Hoewel het Afrikamuseum hier als case wordt beschreven, geeft hij beleidsrelevante inzichten met een meerwaarde voor andere organisaties mee. 

“De winnende scriptie biedt concrete handvaten voor een dynamisch beleid om kolonialisme en de erfenissen ervan scherp te stellen, de consequenties ervan te overzien én deze te remediëren. Het onderzoek bevat daarom ook voor educatieve en wetenschappelijke doeleinden interessante perspectieven over koloniale erfenissen in onze huidige samenleving.” Vice-rector Mieke Van Herreweghe.

De prijs                                                                                                                                            

De Scriptieprijs DiverGent 2020 wordt voor de vijfde maal uitgereikt, door de Universiteit Gent en de Stad Gent. De prijs is een waardering en erkenning voor het werk dat studenten van de UGent realiseren op vlak van sociaal, kritisch engagement. Brecht ontvangt als winnaar ook een cheque van 500 euro.

De andere laureaten

Een jury van 15 personen, bestaande uit professoren en onderzoekers uit zeer verschillende disciplines, beleidsmedewerkers van de Stad Gent en de UGent, redactieleden van tijdschriften en externe experts, koos uit 20 sterke kandidaturen uiteindelijk drie laureaten.

 De andere laureaten, Mayada Srouji en Ilse Kint, krijgen allebei een eervolle vermelding en een kleine attentie voor hun masterscriptie, respectievelijk: “Gendergelijkheid en traditionele gemeenschappen: Een (on)gelukkig huwelijk? Hoe kijken Syrisch Vlaamse moslimvrouwen tussen de 18 en 26 jaar oud naar het huwelijk?” en Een dubbel taboe overwinnen: toegang tot zorg voor sekswerkers na seksueel geweld .

 De drie laureaten komen in aanmerking voor publicaties; van een Engelstalig artikel bij het Journal of Diversity and Gender Studies (DiGeSt) en bij het Nederlandstalige tijdschrift Samenleving en Politiek. Alle deelnemende scripties kunnen geraadpleegd worden via de expertendatabank van de Beleidscel Diveristeit en Gender.

Meer info

Persdienst UGent

T 09 264 82 78
M 0472 96 82 81