UGent voert ongebruikelijk sociaal experiment uit met studenten

(20-03-2018) De UGent daagde haar studenten uit om dubieuze, onjuiste stellingen van hun professoren openlijk in vraag te stellen. Het UGent-credo DURF DENKEN staat immers voor kritisch durven te denken, een absolute meerwaarde nu fake news dagelijkse kost is.

De reacties van de studenten werden gefilmd tijdens de les van drie professoren (Johan Braeckman, Mirjam Knockaert en Lieven De Marez). Durven zij hun proffen tegen te spreken? Bekijk de video op www.ugent.be/durfdenken.

Het experiment van de UGent verspreidde zich ook op anonieme affiches met provocerende statements doorheen Gent en Kortrijk. ‘Armoede is een erfelijke ziekte’, Vrouwenbesnijdenis is de beste manier om infecties te vermijden’ zijn enkele statements waarmee voorbijgangers afgelopen weken werden geconfronteerd. Ze werden eveneens onthaald op spontane, kritische (en dikwijls stevige) reacties. Vanaf vandaag nemen bekladde en becommentarieerde affiches voor enkele weken de stad in.

Durf Denken

De uitspraken in de lessen en de reacties op de affiches passen in de filosofie van de UGent: studenten aanzetten om kritisch te denken.

UGent-rector Rik Van de Walle:Er is nood aan mensen en instellingen die durven en mogen tegenspreken, zonder het debat te moeten winnen. De UGent is een kritische universiteit met een duidelijke stem in het maatschappelijk debat. We durven te denken, dat zit in ons DNA en we moedigen iedereen aan dat ook te doen. Meer nog, we spelen een pioniersrol en brengen de discussie op gang. We vormen onze studenten kritisch in een creatieve ontwikkelingsgerichte leer- en onderzoekomgeving en we plaatsen ons onderwijs en onderzoek graag in een brede maatschappelijke context.’

De UGent ziet het als haar missie om jongere generaties klaar te stomen voor de toekomst en daarbij een kritische en onafhankelijke geest te ontwikkelen. Dankzij mensen die durven te denken gaat de wereld erop vooruit en leerden we dat de aarde niet plat is en zich ook niet in het centrum van het universum bevindt.

Info

www.ugent.be/durfdenken

#durfdenken

Isabel Paeme
Directie Communicatie en Marketing
T 09 264 82 61 - M 0479 68 96 32
isabel.paeme@ugent.be