SoleWay: bouw mee aan de wiki van de indoornavigatie

(03-10-2016) UGent-wetenschappers hebben SoleWay ontwikkeld, een applicatie voor indoornavigatie in openbare gebouwen. Ze roepen iedereen op om zoveel mogelijk routes in te geven opdat SoleWay kan uitgroeien tot de wiki van de indoornavigatie.

Vandaag geraak je met een gps vlot tot aan de ingang van elk gebouw, maar eens je binnen bent is het vaak zoeken naar de juiste bestemming. SoleWay - wat staat voor the sole solution to find your way indoors - wil hierin verandering brengen! Iedereen kan via de website van SoleWay routes ingeven in openbare gebouwen opdat ook anderen hier vlot hun weg kunnen vinden.

Een voorbeeld maakt dit concreet. Stel: je hebt straks een afspraak bij de afdeling Communicatie van de UGent in Het Pand. De gps loodst je moeiteloos naar Onderbergen 1, en de route op SoleWay leidt je vervolgens naar de vergaderzaal waar je moet zijn.

Werk voor iedereen

"Het uiteindelijke doel van SoleWay is een app te hebben die wereldwijd kan worden gebruikt voor indoornavigatie”, zegt professor Nico Van de Weghe van de onderzoeksgroep CartoGIS (vakgroep Geografie).

"We hebben momenteel 1.200 routes in de UGent-gebouwen gecreëerd. Tegen het begin van het nieuwe academiejaar voorzien we voor de studenten routes naar alle leslokalen van de UGent. We willen ook andere universiteiten in kaart brengen, maar bijvoorbeeld ook shopping centers en andere grote complexen. Allemaal hebben die er belang bij dat mensen er gemakkelijk hun weg vinden. Zelfs op festivals zou SoleWay een hele hulp kunnen zijn."

"Om alles correct te laten verlopen, rekenen we op de wisdom of the crowd", vervolgt Nico Van de Weghe. "Mensen kunnen een bestaande routebeschrijving verbeteren en de beste routebeschrijvingen 'liken'. Dit is net zoals Wikipedia is opgebouwd: mensen corrigeren elkaar, en het resultaat is even betrouwbaar als de Encyclopaedia Britannica."

Info

Lees meer artikels over: