Wie wil spinnen fotograferen voor de wetenschap ?

(09-09-2019) Onderzoekers van de UGent hebben een handige en gratis app gebouwd om zoveel mogelijk waarnemingen van spinnen te verzamelen: Spinnenspotter.

Bedoeling is te onderzoeken of spinnen als gevolg van klimaatverandering anders evolueren in de stad dan op het platteland. Via de app Spinnenspotter kan iedereen die het wil foto’s en andere nuttige informatie aan de onderzoekers bezorgen. Woensdag 11 september geven enkele leerlingen van het Instituut van Gent de aftrap van het SPIN-CITY project.

Spin-Cityspinnenspotter 2

Wie op een stralende zomerdag al eens een donkere auto instapte weet hoeveel zo’n auto kan opwarmen, veel meer dan een wit exemplaar dat een groot deel van het zonlicht weerkaatst.

Hetzelfde geldt voor spinnen, een koudbloedige diersoort: donkere spinnen zullen meer warmte opnemen dan hun lichtere collega’s. Betekent dat ook dat spinnen in een warme omgeving zich tegen de warmte beschermen door een lichtere kleur aan te nemen?

Dat willen biologen van de UGent onderzoeken in het SPIN-CITY project.

Stad vs. platteland

Door de dichte bebouwing en het vele beton slorpen steden makkelijk warmte op, die ze maar traag opnieuw afgeven. Op warme dagen en nachten kan de temperatuur hierdoor tot wel vijf graden verschillen van de nabije omgeving buiten de stad: de steden vormen zogenaamde hitte-eilanden. De klimaatverandering lijkt dat effect alleen maar te versterken. Door de kleur van zoveel mogelijk spinnen in de stad te vergelijken met de kleur van hun soortgenoten op het platteland, kunnen de Gentse wetenschappers nagaan of zij inderdaad anders evolueren om zich aan de warmte aan te passen.

Behalve in spinkleur zijn de onderzoekers ook geïnteresseerd in foto’s en metingen van spinnenwebben: ze vermoeden dat die in de stad fijnmaziger gebouwd zijn omdat prooidieren er kleiner zijn. In een later stadium van het project kan wie dat wil ook helpen met het analyseren van de binnengekomen foto’s.

Het SPIN-CITY-project is een initiatief van de vakgroep Biologie aan de Universiteit Gent, en wordt mee gefinancierd door de Vlaamse overheid in het kader van de oproep Citizen science. Begin dit jaar startte aan de UGent met middelen uit dezelfde oproep het VLINDER-project, dat de invloed van de lokale omgeving op het weer wil onderzoeken en VESPA watch die de verspreiding van Aziatische hoornaars monitort.

Praktisch

De kick-off van SPIN-CITY vindt plaats op woensdagvoormiddag 11 september in het Instituut van Gent, Nederkouter 112 te Gent. De pers is welkom vanaf 11 uur. Leerlingen van het derde jaar zullen met hun biologieleraar in en rond de school op spinnenjacht gaan om zoveel mogelijk foto’s van spinnen te maken. Graag vooraf een seintje.

Meer info

www.spinnenspotter.be

Bram Vanthournout
M 0474 37 30 54
T 09 264 53 25
bram.vanthournout@ugent.be

Lees meer artikels over: