Tolken in spe lopen stage in de Gentse rechtbank

(31-03-2017) Momenteel loopt een 25-tal tolkstudenten van de UGent stage bij de Gentse Rechtbank. Die samenwerking tussen rechtbank en universiteit is uniek in België. De pers kan op 4 april simulatie-oefeningen van de tolken in de rechtbank meevolgen.

De stage maakt deel uit van een onderwijsinnovatieproject, Jurinte. Daarbij zijn de opleiding Tolken, de faculteit rechtsgeleerdheid (beide UGent) en de Rechtbank van Gent betrokken. Het project legt de nadruk op activerende leervormen en op leren op de werkvloer.
Een dergelijk initiatief, waarbij een rechtbank en een universiteit samenwerken om studenten gesitueerd te laten leren, is uniek in België. 

Nieuwe wetgeving voor tolken en vertalers

Sinds kort zijn in België nieuwe regels van kracht in verband met de beëdiging van gerechtstolken en –vertalers. De EU legt haar lidstaten immers minimumnormen op voor de vertolking en vertaling van essentiële processtukken. In november 2016 werd in ons land een nationaal register van beëdigd tolken opgericht, maar de verdere uitvoering van de verplichtingen die de Europese Richtlijn oplegt laat op zich wachten. Zo zijn nog geen vereisten opgelegd voor de opleiding die nodig is om beëdigd te kunnen worden. Die verdere uitvoering is dringend, want onderzoek wijst uit dat onder meer de beschikbaarheid van tolken problematisch is.

UGent-context

Met oog op de aankomende veranderingen in verband met de beëdiging, is de opleiding Tolken aan de UGent al grondig hervormd: in 2015 werd de component gerechtstolken in de opleiding uitgebreid en werd een onderwijsinnovatieproject goedgekeurd om het leertraject te vernieuwen.

De stage maakt de studenten vertrouwd met het werk van beëdigd tolk. Kers op taart is een stage als gerechtstolk bij de rechtbank. Zo wil Jurinte de studenten klaarstomen voor het werkveld en bijdragen aan de kwaliteit van het tolkwerk in politie- en gerechtscontexten.

Het promotorenteam van Jurinte bestaat uit professoren van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Bart Defrancq) en de faculteit Rechtsgeleerdheid (Piet Taelman, Philip Traest). Twee medewerkers geven het leertraject concreet gestalte (Susan Verhulst en Frederik De Vylder). Het project kan rekenen op de steun en medewerking van de Rechtbank van Gent (Daniël Van den Bossche, Ingrid Mallems).

Praktisch

De stage loopt van 27 maart tot 14 april 2017 en begint met observaties (27-31 maart). Daarna, van 3 tot 14 april, gaan de studenten zelf aan de slag.

Simulatie-oefeningen in de rechtbank op dinsdag 4 april 2017 in de Rechtbank van Gent, Opgeëistenlaan 401/A, 9000 Gent. Interviews met projectmedewerkers en leden van de Rechtbank zijn mogelijk.
De pers is van harte welkom om de oefeningen bij te wonen. Gelieve je aanwezigheid en eventuele vragen voor interviews vooraf te melden via bart.defrancq@ugent.be. Dan ontvang je de verdere praktische info.

Info

Prof. Bart Defrancq
Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie
T 09 331 19 51 – M 0497 996 274 
bart.defrancq@ugent.be