UGent respecteert stakingsrecht maar vraagt ook de rechten van werkwilligen te respecteren

Vlag (vergrote weergave)

Vlag

(09-03-2020) Naar aanleiding van de stakingsactie van ACOD laat de UGent weten het stakingsrecht te respecteren, maar vraagt de universiteit dat de rechten van de werkwilligen eveneens gerespecteerd worden.

Aan de verantwoordelijken van ACOD UGent

Naar aanleiding van de stakingsactie 9 maart 2020

Geachte heer of mevrouw,

U bezorgde me een stakingsaanzegging voor vandaag, 9 maart 2020, gekoppeld aan de mededeling dat er om 12 uur een actiemoment zou zijn aan het rectoraat.

Zoals ik u eerder liet weten, toon ik respect voor het stakingsrecht en voor de actiebereidheid. Maar, gelet op het feit dat ik heb moeten vaststellen dat u de toegang tot Resto De Brug voor werkwillige collega’s en leveranciers weigert, vraag ik van u ook respect voor wie wil werken.

Ik vraag u dan ook om de werkwillige collega’s en leveranciers ongehinderd toegang te verlenen tot Resto De Brug en alle andere filialen van de afdeling Maaltijdvoorzieningen. Daar waar de dienstverlening zal kunnen worden opgestart, verwacht ik dan ook dat de klanten (studenten en personeelsleden) er onbeperkt terecht kunnen.

Met vriendelijke groeten

Rik Van de Walle
Rector